Opzij besteedt aandacht aan genderspecifieke zorg

In de “body issue” van Opzij is aandacht voor de verschillen tussen mannen- en vrouwenlichamen bij de behandeling van ziekten. In het artikel ‘Hoe anders klopt een vrouwenhart?’ pleiten verschillende leden van de Alliantie Gender & Gezondheid voor de erkenning hiervan. Vrouwen worden in de gezondheidszorg vaak hetzelfde behandeld als mannen, terwijl lichamen van mannen en vrouwen juist heel erg van elkaar verschillen.

Vage vrouwenklachten?
Vrouwen met beroerteverschijnselen worden veel later dan mannen binnengebracht bij de Eerste Hulp, omdat klachten die bij een beroerte horen bij vrouwen vaker worden toegeschreven aan stress en oververmoeidheid. Dit noemt Prof.dr. Angela Maas, hoogleraar Cardiologie voor vrouwen bij het Radboudumc Nijmegen, in het artikel. Ook bij andere ziekten worden vrouwen minder snel serieus genomen en behandeld, vertelt Maas: “Tijdens mijn opleiding kreeg ik dat gewoon te horen. Vrouwen hadden vage klachten en het zat bij hen vaak tussen de oren.”

Gender in onderwijs
De Alliantie Gender & Gezondheid is bezig met een traject om meer aandacht voor gender in het geneeskundig onderwijs te krijgen. In het artikel in Opzij benadrukt gynaecoloog prof.dr. Bart Fauser van UMC Utrecht het belang hiervan: “Het genderspecifieke deel in de medische wereld is een soort specialisatie geworden. Iets waar je voor kiest helemaal aan het eind van je opleiding. De basis klopt dus al niet.”

M/v verschillen in geestelijke gezondheidszorg
Naast de lichamelijke gezondheidszorg is het ook binnen de geestelijke gezondheidszorg van belang om genderverschillen te erkennen. Prof.dr. Marrie Bekker, hoogleraar klinische psychologie, geeft aan dat daar de afgelopen twintig jaar al best veel onderzoek naar is gedaan, maar dat dit nog te weinig wordt toegepast in het onderwijs en in de praktijk. Vrouwen krijgen nu steevast een therapievorm voorgeschreven die bij mannen beter werkt. Een gebrek aan eetlust zou bijvoorbeeld een kenmerk zijn van depressie, maar vrouwen krijgen vaker meer eetlust.

Wat kan jij doen?
Maar ook vrouwen zelf kunnen hier iets aan doen, vertelt WOMEN Inc. directeur Jannet Vaessen in Opzij: “Vrouwen moeten ook zelf kennis opdoen. Zorg dat je voorbereid bent als je naar een arts gaat, stel vragen. Uit onderzoek is gebleken dat vrouwen de verklaring voor lichamelijke klachten vaker bij zichzelf zoeken. Het is goed om je daar bewust van te zijn.”

Alliantie Gender & Gezondheid
WOMEN Inc. zet zich in voor de erkenning van genderspecifieke gezondheidszorg en richtte samen met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap de Alliantie Gender & Gezondheid op. Met als doel om meer bewustwording te creëren, meer onderzoek te doen en in onderwijs aandacht voor genderverschillen te krijgen.

Vind je ook dat het tijd wordt om de verschillen tussen mannen en vrouwen te erkennen en te onderzoeken? Op 30 september organiseert WOMEN Inc. namens de Alliantie Gender & Gezondheid een talkshow over gender en hart- en vaatziekten in het Radboudumc in Nijmegen. Kom ook en praat met ons mee!