Oproep meerjarig Nationaal Programma Gender & Gezondheid

In de Tweede Kamer is de Kennisagenda Gender en Gezondheid met een petitie overhandigd aan een aantal leden van de vaste commissie van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Met de petitie deed WOMEN Inc. namens de Alliantie Gender & Gezondheid een beroep op de commissieleden van VWS om de volgende vragen en aandachtspunten aan minister Schippers tijdens het Algemeen Overleg Kwaliteitszorg op 24 juni 2015 mee te geven.

1. Oproep voor meerjarig Nationaal Kennisprogramma vanaf 2016
WOMEN Inc. wil namens de Alliantie Gender & Gezondheid een beroep op de commissieleden doen om bij minister Schippers te vragen naar medewerking en steun bij de start van een Nationaal Kennisprogramma Gender & Gezondheid.

2. Voldoende middelen beschikbaar voor het Nationaal Kennisprogramma 2016
WOMEN Inc. doet namens de Alliantie Gender & Gezondheid een beroep op de commissieleden om aan minister Schippers te vragen naar de budgettaire mogelijkheden op dit dossier, zodat dit daadwerkelijk wordt meegenomen in de begroting van dit najaar.

3. Planning van Nationaal Kennisprogramma Gender & Gezondheid 2016
Om het Nationaal Kennisprogramma Gender en Gezondheid vanaf 2016 van start te laten gaan, doet WOMEN Inc. namens de Alliantie Gender & Gezondheid een oproep aan de commissieleden om minister Schippers te vragen naar de planning met betrekking tot het opzetten en starten van een Nationaal Kennisprogramma Gender en Gezondheid.
 

 
V.l.n.r.:  Jannet Vaessen (Directeur WOMEN Inc.), Henk van Gerven (SP), Hanke Bruins Slot (CDA), Leendert de Lange (VVD), Pia Dijkstra (D66), Lea Bouwmeester (PvdA). Foto: Rebke Klokke.