Ontmoet de expert over migraine bij vrouwen

Onze nieuwe campagne #migraineiseenhoofdzaak is nu live! Lees alles over migraine op de site: www.migraineiseenhoofdzaak.nl

 

 

Dr. Antoinette Maassen - van den Brink verricht bij het instituut Farmacologie van Erasmus MC onderzoek naar migraine. Zij bestudeert onder meer de invloed van vrouwelijke hormonen op het ontstaan van deze ernstige vorm van hoofdpijn. Voor dit onderzoek heeft zij in 2015 de Migraine and Women’s Health Research Award van de American Headache Society gekregen. Waarom is haar onderzoek zo belangrijk en welke tips heeft zij voor vrouwen met migraine?
 

Wanneer realiseerde jij je voor het eerst dat er grote gezondheidsverschillen bestaan tussen mannen en vrouwen en dat de gezondheidszorg deze onvoldoende (h)erkent?
"Tijdens mijn studie Biomedische wetenschappen in Leiden werden natuurlijk wel verschillen tussen het mannen- en vrouwenlichaam behandeld, maar dit ging voor zover ik mij kan herinneren niet verder dan de voor de hand liggende verschillen in bijvoorbeeld geslachtsorganen. Tijdens mijn promotieperiode, toen ik mijn onderzoek naar migraine begon, werd mij uit beschrijvende studies steeds meer duidelijk dat migraine voornamelijk bij vrouwen voorkomt en afhankelijk is van hormonale veranderingen, maar dat er eigenlijk maar heel weinig kennis over het 'waarom' bekend was.
"


Kan jij vanuit jouw specialisme een concreet voorbeeld noemen waar het belangrijk is dat we het verschil beter in gaan maken?
"Ja, zeker.  Zoals ik daarnet al aangaf komt migraine veel meer (bijna 3 keer) bij vrouwen voor dan bij mannen en is de timing van migraineaanvallen sterk afhankelijk van hormonale veranderingen tijdens de menstruatie. Hormonale veranderingen zijn bij vrouwen dus waarschijnlijk bij zo'n tweederde van de aanvallen betrokken. Toch grijpen geneesmiddelen tegen migraine niet aan op het hormonale systeem, maar op systemen die zowel bij mannen als vrouwen met migraine betrokken zijn. Als we een geneesmiddel zouden kunnen vinden dat de hormonale factor bij migraine kan uitschakelen, zouden hier dus heel veel vrouwen (en waarschijnlijk ook mannen met migraine) baat bij hebben.
"

 

Wat zou jij de vrouwen (en mannen) uit de achterban van WOMEN Inc. mee willen geven over wat zij zelf kunnen doen om bij te dragen aan een gendersensitieve gezondheidszorg? 
"Benoem gezondheidsklachten duidelijk en probeer hier adequate behandeling voor te krijgen. Van de vrouwen met migraine tijdens de menstruatie gaat maar een fractie naar de arts vanwege deze klachten, vaak nemen ze het hebben van deze klachten als voldongen feit omdat andere vrouwen in hun familie deze klachten ook hebben of hadden. Of, indien er wel een bezoek aan de arts is geweest, komt men niet terug indien de klachten niet opgelost zijn. Menstruele migraine is een enorme ziektelast voor veel vrouwen, als je alle aanvallen bij elkaar optelt zijn patiënten in totaal wel zo'n 3 tot 4 jaar van hun leven kwijt door menstruatie gerelateerde migraine.  Veel te erg dus om maar zomaar te accepteren! Indien de huisarts de klachten niet kan oplossen, kan een doorverwijzing naar een gespecialiseerde hoofdpijnneuroloog een goede optie zijn."