Onderzoek Alliantielid Hester den Ruijter

Er wordt nog te weinig onderzoek gedaan naar hart- en vaatziekten bij vrouwen. Dit was een van de conclusies van de talkshow die WOMEN Inc. vorige week organiseerde bij Radboudumc in Nijmegen. Alliantielid Hester den Ruijter gaat hier verandering in brengen. Lees hier meer over haar onderzoek en praat mee! 

Korte samenvatting van het onderzoeksvoorstel

Vrouwen ontwikkelen vaker diastolisch hartfalen terwijl mannen vaker systolisch hartfalen ontwikkelen. Hoe kan dit?

Vrouwen hebben vaker problemen aan de kleine vaatjes in het hart waardoor diastolisch hartfalen ontwikkelt terwijl bij mannen de grotere vaten vaker dichtslibben waardoor na het hartinfarct systolisch hartfalen ontwikkelt. Recent onderzoek in onze groep laat zien dat dit mogelijk verklaard kan worden door genetica: de geslachtschromosomen. De voorgestelde innovatie in dit onderzoek spitst zich toe op de rol van de geslachtschromosomen in het ontwikkelen van hartfalen bij vrouwen. Het doel is om hartfalen bij vrouwen beter te begrijpen, er zijn momenteel geen goede medicijnen voor diastolisch hartfalen.Mannen en vrouwen hebben andere geslachtschromosomen. Vrouwen (XX) hebben één meer dan mannen (XY). Bij gezonde vrouwen wordt een van de twee X chromosomen in elke cel inactief gemaakt. Onderzoek bij vrouwen met autoimmuunziekten laat zien dat een deel van het inactieve X chromosoom toch wordt gebruikt door de cellen in het lichaam. Hierdoor beschadigen cellen in het lichaam van deze vrouwen.

Deze hypothese wordt in dit onderzoek vertaald naar hartfalen bij vrouwen. Het vrouwelijk type hartfalen, diastolisch hartfalen, wordt veroorzaakt door afwijkingen aan binnenbekleding van de kleine vaatjes, het endotheel. In dit onderzoek worden de endotheelcellen - cellen aan de binnenkant van de bloedvaatjes- geïsoleerd uit het bloed van vrouwen met en zonder hartfalen. Aan de hand van deze geïsoleerde endotheelcellen kunnen we bestuderen of het inactieve X-chromosoom wel helemaal is uitgezet.

Na dit mechanisme eerst in kleine groepjes vrouwen te hebben onderzocht wordt voorgesteld om de uitkomsten in grote groepen vrouwen (>100) te bevestigen. Dit is een belangrijke  eerste  stap  naar  het  verbeteren  van de diagnose en behandeling van diastolisch hartfalen bij vrouwen.

Vragen? Opmerkingen? Aanvullingen? Post ze op de Facebook van Hester of via haar Twitteraccount met de hashtag #zorgvoorvrouwen. Draag op deze manier bij aan het verbeteren van de gezondheidszorg voor vrouwen!