Nieuw SER advies over zorg voor kinderen

Vandaag publiceert de Sociaal Economische Raad (SER) een belangrijk advies over voorzieningen voor jonge kinderen. WOMEN Inc. is blij dat de SER het kabinet met dit advies oproept te investeren in de ontwikkeling van kinderen. Dit is een van de 5 stappen richting een nieuwe verdeling van zorg en werk.

Investeren in ontwikkeling van kinderen
De SER is een belangrijk adviesorgaan van de regering en het parlement. In het huidige advies ‘Voorzieningen voor jonge kinderen’ staan meerdere aanbevelingen voor het kabinet. Zo is het belangrijk de versnippering in het aanbod van kinderopvang tegen te gaan. Daarnaast moet het kabinet zich richten op het creëren van doorlopende ontwikkel- en leerlijnen. Ook moet de samenwerking tussen de basisschool en kindvoorzieningen worden bevorderd. Lees hier het hele advies.

Toekomstvisie ontwikkeling kind 0-18 jaar
In september 2015 riep WOMEN Inc. minister Asscher al op een samenhangend beleid te formuleren voor de ontwikkeling van kinderen. Investeringen in kwalitatieve zorg, ontwikkeling en educatie van kinderen zullen bijdragen aan een betere werk en zorg balans tussen mannen en vrouwen. Het nieuwe SER advies benadrukt het belang van deze oproep.

5 puntenplan voor nieuwe verdeling zorg en werk
WOMEN Inc. voert sinds begin dit jaar campagne voor een nieuwe verdeling van zorg en werk. Op basis van alle gesprekken die we met werkgevers, politici, mannen en vrouwen voerden, hebben we een 5 puntenplan opgesteld. Daarin staan dé 5 punten die vanuit de overheid nodig zijn voor een nieuwe verdeling van zorg en werk. Tijdens een evenement van WOMEN Inc. op 6 maart 2015 benadrukte de voorzitter van de SER Mariette Hamer ook het belang van een nieuwe verdeling, lees hier meer!