Nieuw onderzoek naar loonverschil op hogescholen

 

Het College voor de Rechten van de Mens heeft onderzoek gedaan naar ongelijke beloning van mannen en vrouwen bij zes Nederlandse hogescholen. WOMEN Inc. streeft naar 0% loonverschil en volgt al het onderzoek naar loonverschil op de voet. Lees hier over de resultaten en aanbevelingen van het onderzoek van het College.

 

Vrouwen ook bij hogescholen benadeeld 

Bij de hogescholen is er sprake van loonverschillen in het nadeel van vrouwen. Uit het onderzoek van het College voor de Rechten van de Mens blijkt dat in situaties waar onterecht te weinig geld wordt toegekend, vrouwen twee keer zoveel én twee keer zo vaak geld mislopen als mannen. Tijd om daar iets aan te doen! Daar is Adriana van Dooijeweert, voorzitter van het College voor de Rechten van de Mens, het mee eens: “Discriminatie van vrouwen bij de beloning past echt niet meer in deze tijd”.

 

Ongelijke beloning bij algemene ziekenhuizen

In 2011 bleek uit onderzoek van het College voor de Rechten van de Mens (destijds Commissie gelijke behandeling) dat vrouwen bij algemene ziekenhuizen gemiddeld genomen lager werden beloond dan mannen. Uit een evaluatie blijkt dat 17 van de 18 betrokken ziekenhuizen inmiddels maatregelen hebben genomen om ongelijke beloning tegen te gaan. Het College hoopt dat dit nieuwe onderzoek werkgevers ook inspireert om te kijken naar loonverschil in de eigen organisatie.


Werkgevers aan zet

Werkgevers spelen een belangrijke rol in het oplossen van het loonverschil. Zij kunnen bovendien ook geld besparen als ze zorgen voor een eerlijk belongingsbeleid. Uit het onderzoek van College voor de Rechten van de Mens blijkt dat er bij de hogescholen gemiddeld €155,- per werknemer bespaard kan worden. Om werkgevers op weg te helpen naar een eerlijk beloningsbeleid heeft het College 8 aanbevelingen opgesteld.

 

Ook interessant voor jou:
» Lees hier meer over het loonverschil en wat WOMEN Inc. doet om dit op te lossen!
» Lees over het onderzoek van het College voor de Rechten van de Mens