Nederland wereldkampioen op het gebied van gendergelijkheid

Nederland is door de Verenigde Naties uitgeroepen tot wereldkampioen op het gebied van gendergelijkheid. De Gender Inequality Index, gepubliceerd door de Verenigde Naties, geeft aan dat Nederland in 2013 het beste scoort op het gebied van gelijkheid tussen mannen en vrouwen.

Wat meet de index?
Als koploper in deze Gender Inequality Index blijft Nederland onder andere de landen Zweden (tweede plaats) en Denemarken (derde plaats) voor. Op basis van gegevens over moedersterfte, opleidingsniveau, participatie op de arbeidsmarkt en het aantal vrouwen aanwezig in het parlement wordt gemeten hoe het gesteld is met de gelijkheid tussen mannen en vrouwen in de samenleving.

Wat meet de index niet?
Toch moeten er ook kanttekeningen geplaatst worden bij de volledigheid van deze gegevens. Zo wordt er op het gebied van participatie op de arbeidsmarkt geen rekening gehouden met verschillen in inkomens tussen man en vrouw. Ook worden belangrijke zaken zoals gender gerelateerd geweld en participatie in besluitvorming buiten beschouwing gelaten.

Reactie van minister Bussemaker
Minister Bussemaker noemt de eerste plaats een compliment aan mannen en vrouwen zelf, maar benadrukt dat dit niet betekent dat de emancipatie af is: “We hebben in Nederland veel voorwaarden gecreëerd zodat met name vrouwen een inhaalslag hebben kunnen maken. Toch vraagt emancipatie onderhoud. We moeten blijven knokken zodat gelijke rechten en een gelijke behandeling worden omgezet in de praktijk en vrouwelijk talent ook echt de ruimte krijgt. Het is nu zaak dat mannen, vrouwen én werkgevers doorpakken”, aldus Bussemaker.

Hoewel deze eerste plaats dus een mooie prestatie is, valt er nog veel te winnen in de praktijk.