Minister Schippers investeert in onderzoek naar depressie bij jonge vrouwen

Goed nieuws! Minister Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport gaat investeren in een specifiek onderzoek naar depressie bij jonge vrouwen en tieners. Lees in dit artikel drie redenen waarom WOMEN Inc. dit een goed initiatief vindt.

1: Vrouwen lijden twee keer zo vaak aan een depressie dan mannen
Om te begrijpen welke factoren van invloed zijn bij mannen en vrouwen is het belangrijk dat er rekening wordt gehouden met de verschillen tussen mannen en vrouwen. Levens van vrouwen, hun ervaringen, verschillen wezenlijk van die van mannen. De laatste jaren is, hoewel nog lang niet genoeg, veel onderzoek gedaan naar sekse- en genderverschillen in depressie, maar deze zijn nog niet voldoende opgenomen in onderzoek, preventie, diagnose en behandeling. Door te investeren in specifiek onderzoek naar depressie onder jonge vrouwen en tieners draagt minister Schippers bij aan een betere zorg voor iedereen.

2: Depressie uit zich anders bij vrouwen dan bij mannen
Depressie gaat bij vrouwen samen met andere psychische, psychosociale en ook lichamelijke klachten dan bij mannen. Over het algemeen hebben vrouwen meer de “internaliserende” klachten, zoals zichzelf de schuld geven, een laag zelfbeeld, zich oververantwoordelijk voor anderen voelen. Meer kennis over de verschillende manieren waarop depressie zich uit bij vrouwen is cruciaal bij het vroeg herkennen en behandelen van de symptomen en achterliggende problemen. Door specifiek onderzoek te doen naar jonge vrouwen draagt de minister bij aan het beter herkennen en behandelen van depressie bij vrouwen.

3: Vrouwen reageren anders op behandeling en medicatie dan mannen
Een meer gendersensitieve aanpak zou de behandeleffecten bij depressieve vrouwen kunnen vergroten, en ook bij mannen. Dit zou kunnen gelden voor beter aangepaste reguliere behandelingen als cognitieve gedragstherapie, interpersoonlijke therapie en farmacotherapie; het geldt ook voor behandelingsstrategieën die al meer vanuit gendersensitiviteit zijn ontwikkeld. De standaarddoseringen van antidepressiva geven vaak onnodige bijwerkingen bij vrouwen. Onderzoek naar gendersensitieve verbeteringen in de aanpak van depressie bij jonge, depressieve vrouwen geeft inzicht in de effectiviteit en verbetermogelijkheden van behandelingen.

Meer weten?
Benieuwd hoe minister Schippers zich nog meer inzet voor de verbetering van de kwaliteit van zorg voor vrouwen? Kijk dan naar haar speciale video boodschap aan de Alliantie Gender & Gezondheid.