Delen

Mijn naam is Peter

Vrouwen zijn sterk ondervertegenwoordigd in besluitvormende posities: van de 94 CEO’s in Nederland zijn er 5 vrouw. Hiermee hebben vrouwen een stuk minder invloed dan mannen. Tijd om hier verandering in te brengen! Daarom roepen BrandedU en WOMEN Inc. alle vrouwen op om tussen 24 januari en 28 januari hun voornaam te veranderen in Peter, om aandacht te vragen voor de ongelijke man-vrouwverdeling op de werkvloer. 

You can find the English version of this page here.

Initiatiefnemers

WOMEN Inc

WOMEN Inc. zet zich al meer dan 15 jaar in voor gelijke kansen voor vrouwen en mannen in Nederland, waaronder gelijke kansen op de arbeidsmarkt. Wij streven naar 50% vrouwen in besluitvormende posities. Op dit moment scoort Nederland van alle onderzochte domeinen in de Gender Equality Index (2020) het slechtst op de vertegenwoordiging van vrouwen in besluitvormende posities. Dat moet anders!

BrandedU

Sinds 2014 helpt BrandedU vrouwen met hun personal branding zodat ze hun carrièrepad naar de top van hun vakgebied kunnen versnellen. We zijn hier om de Visibility Gap op de werkvloer te verkleinen en ervoor te zorgen dat het werk van vrouwelijke professionals beter wordt gezien en erkend. We streven naar een werkplek met een gelijke vertegenwoordiging van vrouwen in leiderschap posities en in de talent pipeline naar de top.

The Family

The Family Amsterdam is een onafhankelijk creatief bureau, opgericht in 2019. Bij The Family werken we graag nauw samen met onze opdrachtgevers, die we trouwens liever onze familie noemen. Samen creëren we geïntegreerde campagnes voor binnen- en buitenland. Aan deze campagne hebben we belangeloos meegewerkt.

Oorzaken ongelijke vertegenwoordiging

De oorzaken van deze ongelijkheid zijn zowel cultureel als systemisch. Zo heeft de ongelijke verdeling van werk en zorg tussen mannen en vrouwen een grote invloed op hun arbeidskansen. Maar ook genderstereotypering (vooroordelen op basis van iemands gender) staat vrouwen in de weg om de top in het bedrijfsleven te bereiken. Minder vrouwen aan de top betekent ook dat er minder rolmodellen zijn, terwijl zichtbare rolmodellen kunnen bijdragen aan meer vrouwen in besluitvormende posities.

Belang representatie

Representatie op de werkvloer is belangrijk, you can’t be what you can’t see. Het werkt als een kettingreactie: als er meer vrouwen doorstromen naar besluitvormende posities creëer je rolmodellen die een steun in de rug kunnen zijn voor anderen met vergelijkbare ambities. Voor een inclusieve werkvloer is het van belang dat mensen zichzelf terugzien in verschillende lagen van de organisatie.

50% vrouwen in besluitvormende posities en een meer gelijke verdeling heeft vele voordelen:

Feiten & cijfers

12%

Slechts 12% van de raad van bestuur (rvb) van beursgenoteerde bedrijven is vrouw.

Binnen universiteiten is 25,7% van de hoogleraren vrouw.

Er zijn evenveel CEO’s die Peter heten, als CEO’s die vrouw zijn.

Het Nederlandse parlement bestaat maar voor 36,9% uit vrouwen.

100

Bij de 100 grootste bedrijven in Nederland is slechts 14% van de algemeen directeuren vrouw.

28%

De subtop van grote bedrijven bestaat voor 28% uit vrouwen.

Wat kan jij doen?

Doe met ons mee door in de periode van 24 – 28 januari je voornaam op LinkedIn te veranderen naar Peter, en deel de social media post!

Je kunt de toolbox met o.a. social media posts hier downloaden. 

Gerelateerde artikelen

Bekijk meer
  • Actueel
  • Werk
  • Financiën
  • ...

Negatieve houding werkgevers weerhoudt vaders van opnemen partnerverlof

  • Actueel
  • Werk
  • ...

Equal Pay Day webinar 2021: aan de slag met gelijke beloning

  • Actueel
  • Werk
  • ...

Stress door de combinatie van werk en zorg? Het ligt niet aan jou!

Bekijk meer