Met Eric Boersma in gesprek over geneesmiddelen voor hart- en vaatziekten

Bij geneesmiddelengebruik hebben vrouwen 60% meer risico op het krijgen van bijwerkingen dan mannen. De meeste bijwerkingen worden gezien bij de geneesmiddelen voor hart- en vaatziekten. Tijdens de WOMEN Inc. talkshow ‘Proefpersonen gezocht m/v’ van 29 januari is de een van de onderwerpen waarover we in gesprek gaan met prof. dr. Eric Boersma, hoogleraar Klinische epidemiologie van hart- en vaatziekten aan het Erasmus MC in Rotterdam.

Hoogleraar Eric Boersma
Als hoogleraar Klinische epidemiologie van hart- en vaatziekten houdt Eric Boersma zich bezig met de methodologie, uitvoering, analyse en publicatie van patiëntgebonden onderzoek. Hij deed onder andere onderzoek naar welke risicofactoren de kans op hart- en vaatziekten bij vrouwen kunnen voorspellen, in opdracht van de Hartstichting.

Hij vervult een sleutelpositie binnen het Erasmus MC als het hoofd van de onderzoeksunit Klinische Epidemiologie en van het Trialbureau Cardiologie. Daarnaast is hij Wetenschappelijk Directeur van de onderzoekschool COEUR, gericht op onderzoek naar hart- en vaatziekten, van het Erasmus MC. Zijn ervaring ligt op het vlak van de biostatistiek, klinische besliskunde en epidemiologie, met toepassingen binnen de cardiologie.

WOMEN Inc. talkshow ‘Proefpersonen gezocht m/v’
Tijdens de WOMEN Inc. talkshow ‘Proefpersonen gezocht m/v’ gaan we met Eric Boersma en andere specialisten in gesprek over het gebrek aan geneesmiddelenonderzoek onder vrouwen en welke gevolgen dit heeft voor het medicijngebruik van vrouwen. De talkshow vindt plaats op 29 januari 2015 in Erasmus MC in Rotterdam, tijdens de Women’s Health Week. WOMEN Inc. organiseert deze talkshow namens de Alliantie Gender & Gezondheid. De Alliantie Gender & Gezondheid is een samenwerkingsverband van verschillende relevante stakeholders die zich inzetten voor erkenning van verschillen tussen mannen en vrouwen in de gezondheidszorg.

Meer weten? Kom naar de talkshow!
Wil jij samen met Eric Boersma en andere specialisten meepraten over de rol van vrouwen in geneesmiddelenonderzoek of er meer over te weten komen? Kom dan naar de talkshow ‘Proefpersonen gezocht m/v’! Kijk hier voor meer informatie over de talkshow en de andere gasten, en om je gelijk aan te melden.