Met Bert Leufkens in gesprek over de kwaliteit van geneesmiddelen

Hoe worden in Nederland de werkzaamheid, risico’s en kwaliteit van geneesmiddelen bewaakt? En in hoeverre is hier aandacht voor de verschillen tussen vrouwen en mannen? Tijdens de WOMEN Inc. talkshow ‘Proefpersonen gezocht m/v’ van 29 januari is dit een van de onderwerpen waar we op in zullen gaan, samen met prof. dr. Bert Leufkens, voorzitter van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen.

Hoogleraar Bert Leufkens
Bert Leufkens is apotheker, epidemioloog en hoogleraar Farmaco-epidemiologie aan de Universiteit Utrecht. Farmaco-epidemiologie bestudeert de rol van geneesmiddelen bij ziekten en is een belangrijk instrument voor een goede geneesmiddelenbewaking. Farmaco-epidemiologie is een terrein dat zich niet alleen bezighoudt met bijwerkingen van geneesmiddelen, maar met alle aspecten van het gebruik van geneesmiddelen nadat deze op de markt zijn gebracht. 

College ter Beoordeling van Geneesmiddelen
Sinds 2007 is Bert Leufkens de voorzitter van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG). Het CBG beoordeelt en bewaakt de werkzaamheid, risico's en kwaliteit van geneesmiddelen voor mens en dier. De organisatie beschikt over unieke kennis op het gebied van de ontwikkeling, de werkzaamheid, de risico’s en de kwaliteit van geneesmiddelen. 

WOMEN Inc. talkshow ‘Proefpersonen gezocht m/v’
Tijdens de WOMEN Inc. talkshow ‘Proefpersonen gezocht m/v’ gaan we met Bert Leufkens en andere specialisten in gesprek over het gebrek aan geneesmiddelenonderzoek onder vrouwen en welke gevolgen dit heeft voor het medicijngebruik van vrouwen. De talkshow vindt plaats op 29 januari 2015 in Erasmus MC in Rotterdam, tijdens de Women’s Health Week. WOMEN Inc. organiseert deze talkshow namens de Alliantie Gender & Gezondheid. De Alliantie Gender & Gezondheid is een samenwerkingsverband van verschillende relevante stakeholders die zich inzetten voor erkenning van verschillen tussen mannen en vrouwen in de gezondheidszorg.

Meer weten? Kom naar de talkshow!
Wil jij samen met Bert Leufkens en andere specialisten meepraten over de rol van vrouwen in geneesmiddelenonderzoek of er meer over te weten komen? Kom dan naar de talkshow ‘Proefpersonen gezocht m/v’! Kijk hier voor meer informatie over de talkshow en de andere gasten, en om je gelijk aan te melden.