Delen

Meer vrouwen economisch zelfstandig, goed nieuws?

Uit cijfers die het CBS vandaag bekend heeft gemaakt blijkt dat meer vrouwen economisch zelfstandig zijn. Dat klinkt natuurlijk als goed nieuws, zo kopt ook het NRC: “Meer vrouwen economisch zelfstandig, verschil met mannen kleiner”. De cijfers zijn echter op meerdere manieren te interpreteren. Wij geven graag wat meer nuance.

Kijk verder dan economische zelfstandigheid

Ten eerste is het interessant (en jammer) dat het CBS alleen kijkt naar economische zelfstandigheid. Iemand is economisch zelfstandig als zijn/haar inkomen gelijk of hoger is dan het niveau van de bijstand voor een alleenstaande. Dit is nu €960,- per maand. Dit bedrag is net genoeg om als alleenstaande van te leven. Maar het geeft heel weinig extra ruimte. Als je de zorg voor kinderen hebt, wat voor veel vrouwen geldt, is het niet toereikend. Vandaar dat WOMEN Inc. (en het kabinet) er liever naar streeft dat het percentage vrouwen stijgt dat minimaal 100 procent van het minimumloon verdient en daarmee financieel onafhankelijk is. Op dit moment is 50% van de vrouwen financieel onafhankelijk (ten opzichte van driekwart van de mannen).

Er is een groot verschil tussen vrouwen en mannen

De cijfers van het CBS laten een constante stijging zien van economische zelfstandigheid van 57 naar 65 procent. Natuurlijk is dit goed nieuws, maar deze stijging heeft zich voorgedaan in 7 jaar. In dit tempo duurt het nog tot 2037 tot alle vrouwen economisch zelfstandig zijn. Dat het verschil tussen vrouwen en mannen nog 18 procentpunt is noemt het CBS in een bijzin. Dit zou volgens WOMEN Inc. meer prioriteit moeten krijgen.

Alleenstaande moeders in kwetsbare positie

De stijging is vooral te zien bij vrouwen met een partner en minderjarige kinderen: de meer kwetsbare groep van alleenstaande moeders wordt door het CBS niet expliciet benoemd. Bij hen is een minder grote stijging te zien en de economische zelfstandigheid van de groep ‘alleenstaande moeders’ is nog steeds veruit het laagst. Het is belangrijk dat deze groep vrouwen niete over heet hoofd wordt gezien.

Wat wil WOMEN Inc.?

Het feit dat veel vrouwen niet of weinig werken, heeft te maken met de scheve verdeling van werk en zorg in Nederland. Zo besteden vrouwen twee keer zoveel tijd aan de zorg voor kinderen als vaders. Om hier een doorbraak te creëren is het belangrijk dat de overheid in actie komt. Daarom roepen we via Stem Gendergelijkheid politici op dit als actiepunt op te nemen in hun partijprogramma’s: “Vrouwen en mannen moeten allebei de mogelijkheid hebben om voor hun kind te zorgen, nu ligt deze verantwoordelijkheid hoofdzakelijk bij vrouwen.” Deze ongelijke positie tussen vrouwen en mannen wordt versterkt doordat er in Nederland weinig voorzieningen zijn rondom zorgtaken en veel (verlof)regelingen onbetaald zijn. De overheid moet hier verantwoordelijkheid voor nemen door bijvoorbeeld het partnerverlof, dat in juli 2020 met 5 weken kan worden aangevuld, 100% procent te betalen. Wanneer partners van moeders de ruimte krijgen om vanaf het begin zorgtaken op zich te nemen, wordt al vroeg de basis gelegd voor een gelijke werk/zorgverdeling. Een goede en betaalbare kinderopvang is voor hierin voor ouders ook een belangrijke voorwaarde.

Gerelateerde artikelen

Bekijk meer
  • Actueel
  • Werk
  • ...

"Door de coronacrisis heb ik noodgedwongen de kinderopvang moeten stopzetten."

  • Actueel
  • Werk
  • ...

EU vooruitstrevender dan Nederland in het faciliteren van de combinatie werk en zorg

  • Actueel
  • Werk
  • ...

Het Werkt Niet: het systeem rond werk en zorg moet op de schop!

Bekijk meer