Delen

Mediamakers voelen maatschappelijke druk om representatiever beeld van vrouwen te geven en zijn in beweging

Bijna de helft van de mediamakers voelt meer druk vanuit de maatschappij om een representatiever beeld van mannen en vrouwen te geven dan vijf jaar geleden. Dat blijkt uit onze nieuwe publicatie Blikopener. Ook geeft bijna 60% van de mediamakers aan dat het onderwerp diversiteit en inclusie binnen de mediasector minder een taboe is dan vijf jaar geleden. Maar in de praktijk gaat de verandering langzaam en zijn vrouwen nog steeds een stuk minder vaak in beeld dan mannen.

 

Ga naar de publicatie

Mannen in de mediasector hechten minder waarde aan diversiteit dan vrouwen

De mediasector is in beweging: het merendeel van de mediamakers zegt meer te doen op het gebied van inclusiviteit dan vijf jaar geleden. Maar tussen mediamakers bestaan op dit gebied nog grote verschillen. Mannen die werkzaam zijn in de media geven maar liefst twee keer vaker dan vrouwen aan zich geen zorgen te maken over de representatie van vrouwen in de media. Ook ligt het percentage vrouwen dat hun werkplek beoordeelt als niet divers en inclusief hoger dan bij mannen. Daarnaast zijn meer vrouwen dan mannen in de mediasector bewust bezig met het onderwerp diversiteit en inclusie en vrouwen maken zich vaker zorgen over een ondervertegenwoordiging van bepaalde groepen. Een meer diverse organisatie op het gebied van gender kan dus een katalysator zijn voor meer diversiteit in de media. Op dit moment is nog geen één derde van de leidinggevenden in de film-en mediasector vrouw.

Mannen nog steeds vaker in beeld dan vrouwen

Hoewel de meerderheid van de mediamakers aangeeft dat het belangrijker is geworden om een breed publiek te representeren in de media dan vijf jaar geleden, is de representatie van vrouwen in de media in die tijd maar mondjesmaat toegenomen. In de traditionele nieuwsmedia – krant, tv en radio – is tussen 2005 en 2020 is het percentage vrouwen iets toegenomen, maar het percentage kwam tot dusver nooit boven de 30%. Niet alleen komen vrouwen minder vaak in beeld dan mannen, ook komen zij op een andere manier in beeld. Het percentage vrouwen dat als expert aan het woord kwam in non-fictie programma’s lag in 2021 bijvoorbeeld op slechts 26,7%. Ook tussen vrouwen bestaan nog grote verschillen. Van alle vrouwen zijn de witte, jonge, heteroseksuele vrouwen in de meerderheid in de media. 

Mediamakers moeten eigen vooroordelen erkennen

De media beïnvloeden in grote mate hoe we als mensen over elkaar denken. Er komen dagelijks veel beelden en woorden op ons af via onder andere de krant, televisie of radio. Wanneer deze beelden en woorden een onvolledig beeld van de werkelijkheid geven, of slechts een deel van de samenleving representeren, kan dit leiden tot (onbewuste) vooroordelen en ongelijke kansen. Mediamakers spelen dus een grote rol bij beeldvorming, maar hebben net als anderen zelf ook (onbewuste) vooroordelen. Toch erkent slechts 61% van hen dit, en van de mensen die wel aangeeft bevooroordeeld te zijn zegt slechts één op de vijf dat deze vooroordelen van invloed zijn op hun werk.  

‘’We zijn blij dat de mediawereld haar blik meer heeft geopend en het belang ziet van betere representatie van vrouwen in de media, maar dat alleen is niet genoeg, want in de praktijk zien we nog te weinig vooruitgang. Het niet erkennen van de eigen vooroordelen zou hier heel goed een verklaring voor kunnen zijn, het wordt dus echt tijd dat mediamakers hiermee aan de slag gaan voor meer diversiteit en betere representatie in de media.’’ – Emma Lok, directeur Programma’s bij WOMEN Inc.

In 2017 richtte WOMEN Inc. de Coalitie Beeldvorming in de Media op, om samen met mediaorganisaties als RTL, NPO en VICE kennis uit te wisselen en te werken  aan een inclusiever medialandschap. Daarnaast pleit WOMEN Inc. voor structureel onderzoek door de overheid naar de representatie van vrouwen in de media.

Over de publicatie

Vijf jaar geleden lanceerde WOMEN Inc. BeperktZicht, een publicatie over de stand van zaken op het gebied van beeldvorming in de media. Dit was destijds het allereerste thermometer-moment in de mediawereld. Nu, vijf jaar later, is dit onderzoek opnieuw uitgevoerd en aangevuld met nieuwe vragen om de ontwikkelingen te meten. Hiervoor werd door Direct Research een peiling gedaan onder 251 mediamakers in Nederland en werden er gesprekken gevoerd met mediamakers. 

Gerelateerde artikelen

Bekijk meer
  • Actueel
  • Media
  • ...

Analyse EK voetbal 2022: In de schaduw van het mannenvoetbal

  • Actueel
  • Media
  • ...

Hé mediamaker, let op je woorden!

  • Actueel
  • Media
  • ...

Recente opiniestukken over trans vrouwen leggen bloot hoe schadelijk beeldvorming kan zijn

Bekijk meer