Marli Huijer is de nieuwe 'denkeres' des Vaderlands

Arts en filosoof Marli Huijer wordt de nieuwe Denker des Vaderlands, al prefereert ze zelf de term ‘denkeres’. Huijer gaat uit van de kracht van de vrouw en benadrukt het belang van het delen van verhalen, twee aspecten die WOMEN Inc. erg belangrijk vindt.

Wat is de Denker des Vaderlands?
De eretitel 'Denker des Vaderlands' is een initiatief van Trouw, Filosofie Magazine, de ISVW en enkele uitgeverijen. De Denker wordt gekozen en aangesteld door een groep journalisten en vakgenoten. Marli Huijer volgt René Gude op, die in 2013 aantrad, en is hiermee de eerste vrouw die de titel Denker des Vaderlands heeft gekregen.

Vrouw zijn maakt verschil
Dat ze een vrouw is, maakt verschil, zegt Huijer zelf. “Vrouwelijke filosofen brengen andere thema's in, met eigen accenten. Zo had Hannah Arendt het over 'nataliteit', geboortelijkheid, terwijl filosofen van Plato tot Heidegger de sterfelijkheid centraal stelden." Vrouwelijke denkers gaan vaak uit van menselijke betrekkingen, volgens Huijer. Vrouwen hechten meer aan verhalen omdat je daarin dilemma’s kunt verwoorden. Zo doen ze recht aan uiteenlopende levensstijlen en visies.

Tussendenken
Al die verhalen aanhoren is voor Huijer belangrijk: “Je kunt je in de eenzaamheid terugtrekken om te schrijven. Ik kan dat niet, en ik wil het niet. Ik heb de inbreng van anderen nodig.” Ze omschrijft deze manier van denken als ‘tussendenken’ in tegenstelling tot haar voorgangers Hans Achterhuis en René Gude die hun rol omschreven als respectievelijk ‘tegendenken’ en ‘meedenken’.

Het belang van een netwerk
Met haar rol als ‘tussendenker’ kunnen we Huijer plaatsen bij de denkwijze van WOMEN Inc., het platform voor alle vrouwen. Het delen van ervaringen is misschien wel het meest waardevolle aan zo’n netwerk en zoals Huijer omschrijft: “het uitspreken is het begin van elk verhaal, dat maakt ontwikkeling mogelijk, daarmee zet je processen in gang.”

Laat van je horen!
Ook jij kunt je verhaal delen op het podium van WOMEN Inc.! Een unieke plek waar vrouwen samenkomen en elkaar versterken.