Loonverschil niet kleiner geworden

Eens in de twee jaar publiceert het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) de Emancipatiemonitor. In dit rapport wordt gekeken naar de positie van de vrouw in Nederland, en wordt een vergelijking gemaakt met vorige jaren. Vandaag verscheen de versie van 2014. Wat is de laatste stand van zaken van het emancipatieproces in Nederland?

Loonverschil niet kleiner
Het loonverschil tussen mannen en vrouwen is nog steeds 17,6% in Nederland. Daarvan is het onverklaarbare loonverschil 8%. Onverklaarbaar loonverschil wil zeggen dat er in de berekening rekening wordt gehouden met factoren als dienstverband, werkervaring, opleiding, functie en de grootte van het bedrijf. Dit verschil is in de afgelopen jaren niet kleiner geworden, zo blijkt uit de Emancipatiemonitor. 

In de monitor is voor het eerst onderzoek gedaan naar de verschillen tussen mannen en vrouwen bij salarisonderhandelingen, om meer inzicht te krijgen in dit verschil van 8%. Uit dit onderzoek is gebleken dat mannen vaker hebben onderhandeld over hun salaris dan vrouwen (42% tegenover 25%). Ook zijn vrouwen over het algemeen minder succesvol dan mannen bij salarisonderhandelingen.

Workshops onderhandelen
WOMEN Inc. voert al het hele jaar campagne om het loonverschil op de agenda te zetten, en helpt vrouwen hun onderhandelingvaardigheden te verbeteren met workshops. Wil jij ook steviger in je schoenen staan bij je volgende salarisonderhandeling? Houd onze agenda in de gaten voor nieuwe workshops onderhandelen in 2015!