Kunnen mannen minder goed voor anderen zorgen dan vrouwen?

De stereotype manier waarop mannen en vrouwen worden neergezet in media, beïnvloedt hoe we denken over mannelijkheid en vrouwelijkheid. Hierdoor denken veel mensen dat mannen minder geschikt zijn voor opvoedtaken. WOMEN Inc. denkt daarentegen dat stereotypering hier een grote rol in speelt en dat mannen even goed kunnen zorgen als vrouwen.


Beeldvorming en de gevolgen
Als iets heel vaak herhaald wordt, gaan we het vanzelf als normaal beschouwen. Het gevolg is dat er hardnekkige stereotypes ontstaan over vrouwen en mannen (maar bijvoorbeeld ook over etnische minderheden), waar we moeilijk vanaf komen. Één van die stereotype gedachtes is dat vrouwen beter kunnen schoonmaken en zorgen, terwijl mannen met hun zakelijk instinct beter voor het brood op de plank kunnen zorgen.

Vaders zijn oppassers
Terwijl het als normaal wordt gezien dat vrouwen voor de kinderen zorgen, worden vaders nog vaak als oppassers gezien. Zo beschrijft Reinier Kist, redacteur bij NRC.next, treffend wat er gebeurt als hij met zijn zoontje naar de markt gaat. Een vrouw bij de viskraam vraagt verwachtingsvol of hij een papadag heeft. Als hij bevestigend antwoord, roept de vrouw dolbij uit: “wat goed!”. Vervolgens zegt Kist: “Ik ben er vrij zeker van dat mijn vrouw nooit een compliment heeft ontvangen voor het hebben van een mamadag - het woord alleen al ontbreekt in de Van Dale.”

Mannen minder geschikt voor opvoedtaken
In het dagelijks leven merk je regelmatig dat het ouderschap gericht is op moeders. Zo vind je negen van de tien keer geen luierverschoonplek in het herentoilet en zijn ze bij de basisschool op zoek naar ‘luizenmoeders’, en geen ‘luizenvaders’. Maar ook veel mannen en vrouwen zelf vinden dat moeders voor de kinderen zouden moeten zorgen. In 2012 was 42% van de mannen en 23% van de vrouwen van mening dat vrouwen geschikter zijn als opvoeder van kleine kinderen. In voorgaande jaren was nog bijna de helft van de mannen hiervan overtuigd.

Beeldvorming veroorzaakt een ongelijke verdeling
Beeldvorming speelt een grote rol in het bepalen wie de zorgtaken en wie de werktaken op zich neemt. Door stereotypering denken veel mensen dat mannen minder geschikt zijn voor opvoedtaken en beter fulltime kunnen werken. Dit zorgt echter voor een ongelijke verdeling tussen werk en zorgtaken, waardoor veel zorgtaken op de schouders van de (al werkende) vrouw terechtkomen. 

 

Voor wie zorg jij eigenlijk allemaal? 
We roepen jou en alle vrouwen in heel Nederland op om 1 mei (Dag van de Arbeid) jouw onbetaalde zorgtaken voor één dag aan anderen over te laten. Een dag om stil te staan bij je ideale zorg- en werkbalans. Ga 1 mei ook de uitdaging aan en doe mee met het sociaal experiment #ikbenerevenniet. Want samen kunnen we een doorbraak realiseren in de verdeling van zorg en werk! Doe mee en ga naar:www.ikbenerevenniet.nl.

Verder lezen over beeldvorming of de WOMEN Inc. campagne #ikbenerevenniet? Dat kan hier:
Rennen als een meisje
WOMEN Inc. start campagne #ikbenerevenniet
Vrouwen en mannen: wie zorgt en wie werkt het meest?