Kleine prinses of stoere jongen?

Je hoort het vaak: ouders die hun kinderen aanspreken als “kleine prinses” of “stoere jongen”? Een Amerikaans onderzoek laat zien dat vaders anders praten tegen hun zoons of dochters. Waar zit het verschil en waarom is het belangrijk dat we ons hier bewust van zijn?

 

Onderzoek naar het gedrag van ouders

Er zijn meerdere onderzoeken die bewijzen dat ouders hun dochters anders behandelen dan hun zoons. Moeders praten bijvoorbeeld vaker en strenger tegen hun dochters over het nemen van risico’s terwijl jongen worden beloond voor assertiviteit. Waar het merendeel van deze onderzoeken het gedrag van moeders bestudeerd, richt het nieuwe onderzoek zich juist op vaders.

 

Groot verschil in taalgebruik vaders bij dochters en zonen

Voor het onderzoek droegen 52 vaders voor twee dagen opname apparatuur. Uit de analyse van de data blijkt dat er een verschil zit in het taalgebruik van vaders. Met meisjes wordt meer gepraat over hun lichaam en over hoe ze zich voelen. Er wordt ook aandachtiger geluisterd naar dochters. Tegen jongens wordt vaker in termen als “winnen” en “trots” gesproken.

 

Invloed van (onbewuste) vooroordelen

Dit soort onderzoek is belangrijk omdat het aantoont dat gedrag gevormd kan worden door onbewuste vooroordelen. Stereotypen over vrouwen en mannen, maar ook over zwart en wit, oud en jong, worden onbewust dag in, dag uit herhaald. Ook in ons taalgebruik worden deze stereotypen bevestigd. Dit gebeurt bij ouders maar bijvoorbeeld ook in de media. WOMEN Inc. wil dat mensen zich bewust worden van deze onbewuste vooroordelen.

 

Kijk wat we doen om onbewuste vooroordelen bloot te leggen!

 

Ook interessant voor jou:

Lees over het belang van vrouwelijke rolmodellen
Hoe maken we meisjes enthousiast voor techniek?
Wat leren we kinderen tijdens het voorlezen?