Kennisagenda Gender en Gezondheid

In Den Haag is op 16 juni 2015 de Kennisagenda Gender en Gezondheid gepresenteerd. De Kennisagenda, een initiatief van de Alliantie Gender en Gezondheid, toont aan dat er nog veel kennis over vrouwen in de gezondheidszorg ontbreekt en dat het verschil tussen mannen en vrouwen gemaakt moet worden. In maart 2016 werd bekend dat Minister Edith Schippers (Volksgezondheid) de komende jaren 12 miljoen euro uit trekt voor onderzoek naar gezondheid van vrouwen. 

 

Namens de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport nam Directeur-Generaal Bas van den Dungen het eerste exemplaar in ontvangst: "Binnen het ministerie van VWS wordt het belang van het maken van verschil tussen mannen en vrouwen in de gezondheidszorg erkend. We gaan middelen beschikbaar stellen om in dit belangrijke onderwerp te investeren."

Met deze Kennisagenda is wetenschappelijk aangetoond dat er kennis ontbreekt. Een aantal sprekende cijfers uit het rapport:

  • Vrouwen hebben 60 procent meer kans op bijwerkingen van geneesmiddelen dan mannen.
  • Bij 54 procent van de gevallen van een hartinfarct bij vrouwen, wordt deze gemist doordat de symptomen van een hartinfarct bij vrouwen vaak anders zijn dan bij mannen.
  • 70 - 90 procent van de zorggebruikers met lichamelijk onverklaarde klachten is vrouw.
  • Ook liggen de totale ziektekosten voor vrouwen 9,2 miljard euro zo’n 23 procent hoger dan voor mannen.
     

 » Download hier de Kennisagenda Gender en Gezondheid

 » Download hier het Persbericht

Alliantie Gender en Gezondheid 
De Alliantie Gender & Gezondheid pleit ervoor dat binnen de gezondheidszorg rekening wordt gehouden met sekse en gender. De Alliantie is een samenwerkingsverband tussen medisch specialisten, GGZ-deskundigen, kennisinstituten, overheid, docenten, wetenschappers, zorgprofessionals en belangenorganisaties. De Alliantie Gender en Gezondheid is in 2012 op initiatief van WOMEN Inc. opgericht en wordt projectmatig ondersteund door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. 

» Lees meer over "Behandel Me Als Een Dame"

 

» Lees meer over de Kennisagenda Gender en Gezondheid » Bekijk hier de foto's van de overhandiging van de Kennisagenda