Delen

Jannet Vaessen stopt als directeur-bestuurder van WOMEN Inc.

Jannet Vaessen, oprichter en directeur-bestuurder van WOMEN Inc., zal per 1 september 2023 de belangenorganisatie verlaten. Ze vindt het, na precies 18 jaar WOMEN Inc., tijd voor nieuwe stappen in haar loopbaan en geeft ruimte aan een volgende generatie om de toekomst van WOMEN Inc. vorm te geven. Jannet Vaessen wordt per 1 september opgevolgd door Emma Lok, de huidige Directeur Programma’s.

Als oprichter ontwikkelde Vaessen sinds 2005 de missie en aanpak: een belangenorganisatie ‘nieuwe stijl’ die staat voor gelijke kansen voor iedereen, ongeacht sekse of gender. De dynamische combinatie van strategie, activisme, bewustwording en het vormen van allianties leverde vele concrete resultaten op. Zoals de verankering van verschillen tussen vrouwen en mannen in medisch onderzoek en een intensivering van onderzoek daarnaar.

Jannet Vaessen: “Ik ben trots op onze unieke aanpak en de doorbraken die we daarmee gerealiseerd hebben. Ik geloof in de combinatie van zaken op de kaart zetten met een knipoog (met campagnes als ‘Waar is mijn drie ton?’ en ‘Mijn naam is Peter’) én een lange adem om daadwerkelijk resultaten te boeken. Dat is, door het samenbrengen van een grote diversiteit aan partners die elkaar op een thema niet altijd vanzelfsprekend vinden, niet eenvoudig. En het kost tijd, vaak jaren. Maar als het dan lukt heb je gezamenlijk het systeem duurzaam eerlijker gemaakt. Ik ben heel blij met Emma als mijn opvolger, ik heb de afgelopen jaren goed met haar gewerkt op onze strategie en er staat een fantastisch team: ik draag in het volste vertrouwen het stokje aan haar over.”

Emma Lok: “Met veel enthousiasme en respect voor mijn voorganger, verheug ik me op mijn nieuwe rol. Ik kijk er naar uit om met onze versnellingsformule nieuwe gebieden bloot te leggen waar ongelijkheid schuilt en om op onze unieke manier weeffouten in het systeem open te breken: fix the system, not the women!’’

Jacobina Brinkman, voorzitter Raad van Toezicht: ‘’De Raad van Toezicht spreekt haar grote dank uit voor de enorme bijdrage van Jannet aan het opzetten en ontwikkelen van WOMEN Inc.. Met Emma als nieuwe directeur zijn we ervan overtuigd dat WOMEN Inc. weer vele prachtige stappen gaat zetten.’’

Vaessen en Lok dragen deze zomer samen zorg voor een warme overdracht. In september zal voor relaties en partners nog een moment van afscheid en kennismaking gepland worden, waar en wanneer dit zal plaatsvinden wordt binnenkort bekend.

WOMEN Inc.

WOMEN Inc. is een belangenorganisatie die sinds 2005 de emancipatie van vrouwen in Nederland versnelt. Wij streven naar een samenleving met gelijke kansen voor iedereen, ongeacht gender of sekse. Onze thema’s zijn Financiën, Werk, Gezondheid en Media. Om hierin verandering te realiseren doen we onderzoek, voeren we campagne bij publiek en politiek en delen we onze kennis om de kansen van vrouwen te vergroten. Dit doen we samen met ons agenderende netwerk – van landelijke tot lokale overheden, bedrijven, instellingen en kennisinstituten – om op alle niveaus van de samenleving verschil te maken.

Voor pers

Voor vragen en interviewverzoeken kunt u terecht bij Cécile Wansink, PR-adviseur via pr@womeninc.nl of 020 788 42 31.