Interview met Anja Hol van Kinderopvang Humanitas

Anja Hol is voorzitter Raad van Bestuur van Kinderopvang Humanitas, een grote landelijke kinderopvangaanbieder. Kinderopvang kan voor ouders een belangrijke rol spelen in hun verdeling van zorg en werk. In dit interview geeft Anja Hol haar visie op de kinderopvang in Nederland en tips voor ouders.

Kan je in enkele zinnen omschrijven wie je bent, wat je doet en waar je voor staat?
Ik ben voorzitter RvB van Kinderopvang Humanitas, een grote landelijke kinderopvangaanbieder. Ik vind het mijn belangrijkste opdracht om te zorgen dat wij als organisatie in weerwil van wat er allemaal gebeurt en op ons afkomt, blijven staan voor de kwaliteit van ons aanbod aan kinderen en ouders. Dat betekent dat we soms meebewegen met ouders, omdat zij wat andere behoeften hebben dan kinderen. Zij moeten immers werk en de zorg en opvoeding van hun kinderen combineren. Meestal houdt het in dat we staan voor het welzijn van individuele kinderen die onderdeel uitmaken van een groep. Dat blijven we benadrukken, intern maar ook zeker extern, en dat maakt dat we als kinderopvangaanbieder serieus genomen worden.

Wat vind jij positief aan hoe de kinderopvang in Nederland is geregeld ten aanzien van ouders & kinderen?
Ik ben een groot voorstander van een vrije keus voor ouders. Zij moeten kunnen kiezen hoe zij het hebben van kinderen willen combineren met hun werk. Dat ouders naar inkomen bijdragen aan de kosten vind ik vanzelfsprekend en dat dat op macroniveau uitkomt op tripartite financiering door ouders, bedrijfsleven en overheid vind ik een goed besluit.

Wat zou jij willen veranderen aan de kinderopvang in Nederland en wie heeft hierin een rol/verantwoordelijkheid?
Ik wil een lans breken voor een lange termijn visie van de overheid op kinderopvang en dan vanuit het brede perspectief: als arbeidsmarktinstrument én als waardevolle voorziening voor jonge kinderen. Dat houdt wat mij betreft in: kinderen én ouders een volwaardig opvangarrangement bieden waar niet zo kort mogelijk, maar zo goed mogelijk, het adagium wordt. Het is van het grootste belang dat kinderopvang gezien wordt als een professioneel werkveld waar mensen werken die verstand hebben van de ontwikkeling van kinderen. Deze mensen zijn in staat samen met ouders arrangementen te bedenken die passen bij wat kinderen nodig hebben en die goed zijn voor ouders.

Heb jij tips voor ouders?
Sta op ouders! Laat je niet gek maken door een overheid of Kamerleden die begrotingen sluitend moeten maken en daardoor slechte besluiten goed praten of hun privékeuzes leidend laten zijn bij hun besluiten over wat goed is voor alle kinderen en ouders. Kijk naar je kind: waar groeit en bloeit hij van? Waar wordt een kind blij van? Waar leert een kind zich ontwikkelen, zelfstandig worden, een eigen IK krijgen: juist samen met andere kinderen, in een omgeving waar alles ingericht is op het welbevinden van kinderen: de kinderopvang dus.