In gesprek over zorg voor vrouwen op Dress Red Day

Hoe gaan we zorgen dat de kennis over verschillen tussen mannen en vrouwen beter doordringt in de gezondheidszorg? Dit was de vraag die op 29 september centraal stond tijdens onze talkshow in VUmc, die WOMEN Inc. samen met de Alliantie Gender & Gezondheid organiseerde. Lees hier terug over welke verschillen we het hebben gehad en wat experts denken dat er nodig is voor verbetering.

M/v verschillen bij hart- en vaatziekten
Yolande Appelman, interventiecardioloog bij VUmc en lid van de Alliantie Gender & Gezondheid, lichtte toe wat de belangrijkste verschillen tussen mannen en vrouwen zijn als het gaat om hart- en vaatziekten.

Een aantal voorbeelden:
• Vrouwen hebben vooral na de overgang een grotere kans op hart- en vaatziekten omdat dan de beschermende werking van vrouwelijke hormonen afneemt.
• De symptomen van een hartinfarct kunnen bij vrouwen anders zijn waardoor hartinfarcten soms niet worden herkend.
• Slagaderverkalking ontwikkelt zich bij vrouwen anders dan bij mannen.
• Roken heeft bij vrouwen een veel grotere impact op hart en vaten dan bij mannen.

Het probleem is dat nog lang niet iedereen deze verschillen kent, waardoor de zorg vaak tekort schiet voor vrouwen. De verhalen van drie patiënten, waaronder die van Aukje, lieten zien hoe belangrijk het is dat de kennis over verschillen tussen mannen en vrouwen in de praktijk wordt geïmplementeerd. Niet alleen als het gaat om hart- en vaatziekten, want het geldt voor veel meer ziekten dat de m/v verschillen niet voldoende worden erkend.

Experts aan het woord over gender en gezondheid
Verschillende experts lieten tijdens de talkshow van zich horen. Het panel op het podium bestond naast Yolande Appelman uit Petra Verdonk, Jolanda van der Velden en Pauline Meurs.

Petra Verdonk is psycholoog en heeft promotieonderzoek gedaan naar genderverschillen in medisch onderwijs. Zij vindt dat er meer aandacht moet komen voor diversiteit in brede zin: “We moeten diversiteit integreren in geneeskunde onderwijs. In de bachelor, master en ook daarna in alle specialismen. En dan niet alleen kennis over m/v verschillen, maar ook over verschillen op het gebied van etniciteit, leeftijd en klasse”.

Jolanda van der Velden is fysioloog en directeur van het Onderzoeksinstituut ICar-VU. Zij benoemde onder andere het belang van communicatie over onderzoeksresultaten: “Het is belangrijk dat de kennis over verschillen niet alleen bij wetenschappers blijft, maar ook de huisartsen bereikt. Zij zijn degenen die de patiënten als eerste zien.”

Pauline Meurs is hoogleraar Bestuur van de Gezondheidszorg aan de Erasmus Universiteit en voorzitter van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving. Zij benadrukte het belang van samenwerking tussen verschillende specialismen in de gezondheidszorg. Ook benoemde zij hoe opvallend het is wat taal doet: “Doordat klachten van vrouwen ‘onverklaarbaar’ en ‘atypisch’ worden genoemd, accepteren we gewoon dat ze niet goed behandeld kunnen worden en weg worden gezet”.

Daarnaast liet minister Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van zich horen via een videoboodschap. Ook zij pleit voor meer erkenning voor verschillen tussen mannen en vrouwen in de gezondheidszorg en heeft toegezegd hierin te zullen investeren. Wouter Bos sprak zich, als voorzitter van de Raad van Bestuur van VUmc, ook uit tijdens de talkshow. Hij wist het raak te verwoorden: “Er is een bias in ons werk geslopen waardoor de verschillen tussen mannen en vrouwen, en daarmee ook de belangen van vrouwen, onvoldoende tot hun recht komen in al onze kernactiviteiten: in de zorg, in het onderwijs en in de wetenschap”.

Actiepunten voor alle betrokkenen
In de zaal waren vele verschillende groepen uit de gezondheidszorg vertegenwoordigd. Waaronder ervaringsdeskundigen, studenten, zorgverleners, docenten, wetenschappers, beleidsmakers, patiëntenverenigingen, zorgverzekeraars en journalisten. Alle betrokkenen moeten in beweging komen als we willen zorgen voor een kwalitatief betere gezondheidszorg voor vrouwen én mannen. We gaven daarom ook ieder van hen actiepunten mee. Benieuwd wat die actiepunten zijn? Bekijk ze hier.

» Bekijk hier foto's van het event

» Sluit je aan