Hoe zit het met ongelijke beloning bij de Nederlandse Publieke Omroep?

 

Omroepen garanderen dat vrouwelijke en mannelijke presentatoren hetzelfde betaald krijgen. Als er verschillen zijn, worden die veroorzaakt door factoren als ervaring en leeftijd, aldus de omroepbazen. Wij dagen de NPO uit de cijfers eens beter te bekijken. Want ongelijke beloning komt in alle sectoren voor, dus waarschijnlijk ook bij hen.

 

Niemand discrimineert, toch is er ongelijke beloning

De meeste Nederlandse werkgevers zullen zeggen dat zij vrouwen en mannen gelijk belonen. Toch wijzen onderzoeken nog vaak uit dat vrouwen en mannen in veel gevallen niet gelijk worden betaald voor hetzelfde werk. Denk hierbij aan hoogleraren maar ook aan werknemers bij hogescholen en ziekenhuizen.

 

Kijk naar hoe salarissen tot stand komen

Onderzoek van het College voor de Rechten van de Mens toont aan dat werkgevers niet de intentie hebben te discrimineren. Discriminatie komt toch voor omdat werkgevers beloningscriteria hanteren die ongelijke beloning in de hand kunnen spelen:

 

  • Ze laten de salarisonderhandeling het aanvangssalaris bepalen in plaats van de relevante werkervaring;
  • Er worden afspraken gemaakt die los staan van de salarisschalen.
  • Bij het inschalen van de nieuwe medewerker wordt aansluiting gezocht bij het salaris dat deze persoon daarvoor verdiende, zonder te kijken of de oude en nieuwe functie op elkaar aansluiten.
  • Er wordt geen of onvoldoende geld toegekend bij promotie.

Het zou heel mooi zijn als de NPO nog wat transparanter over de beloningen is en zichzelf de volgende vraagt stelt: hoe zijn de salarissen van Twan en Mariëlle tot stand gekomen?

 

 

Het verschil tussen ongelijke beloning en loonverschil

De huidige discussie over lonen bij de NPO gaat over gelijke beloning, dit is niet hetzelfde als het loonverschil. Het loonverschil gaat over het gemiddelde verschil in salarissen tussen vrouwen en mannen. In Nederland verdienen vrouwen gemiddeld 16,1% minder dan mannen. Als je rekening houdt met onder andere verschillen in sector, dienstverband en aantal uur werk per week kan een deel van het loonverschil worden verklaard. Maar het feit dat zorgtaken voor een groot deel bij vrouwen liggen, beïnvloedt hun keuzes en daarmee het loonverschil. Bovendien blijft er nog 8% over als je rekening houdt met de verklarende factoren, dit is het 'onverklaarbare loonverschil'. Om vrouwen bewust te maken van de financiële consequenties van hun keuzes en om het onderwerp loonverschil aan te kaarten zijn wij de campagne 'Waar is mijn €300.000,-' gestart.