Hartstichting is op zoek naar nabestaanden

De Hartstichting is voor een bewustwordingscampagne op zoek naar familieleden en vrienden van wie onlangs een geliefde totaal onverwacht door een hartstilstand is overleden. Ditmaal gaat het specifiek om het verhaal van een gezonde vrouw, leeftijd eind dertig/begin veertig, die plotsklaps buitenshuis is overleden en daarbij haar gezin en haar familie heeft achtergelaten.

Impact nabestaanden
In een korte filmopname willen ze de impact op de naasten laten zien, wanneer zij door een hart- en vaatziekte een dierbaar persoon verliezen. Ze willen door deze intieme benadering laten zien en voelen wat het met een gezin, een vriendenkring, collega’s, betrokkenen en omstanders doet wanneer iemand er plotseling niet meer is.

Portret
In de opname gaat het om het gemis van een dierbaar persoon. De herinneringen, de gedachtes, het verdriet waar je als betrokkene mee geconfronteerd wordt als iemand onverwacht wegvalt. Uiteindelijk wordt door het vertellen van deze herinneringen en verhalen een bijzonder portret geschetst van degene die door alle betrokkenen zo gemist wordt.

Filmfragment
De Hartstichting is met deze bewustwordingscampagne in april gestart door het verhaal van Dimitri te vertellen. Bekijk hieronder het filmfragment:
 Profiel
Op dit moment zoekt de Hartstichting specifiek het verhaal van een gezonde vrouw, leeftijd eind dertig/begin veertig, die plotsklaps buitenshuis is overleden en daarbij haar gezin en haar familie heeft achtergelaten. Ze zijn zich erg bewust van het feit dat deze verhalen zeer persoonlijk, vaak intiem en emotioneel zijn. Integriteit en wederzijds vertrouwen is dan ook de basis van waaruit ze graag met je in gesprek gaan. 

Contact
Mocht de oproep je aanspreken, en voel je het belang om jouw verhaal samen met andere betrokkenen uit je omgeving te delen, dan zouden ze graag zo snel mogelijk met je in contact komen. Ze vertellen dan meer over de campagne. Om je aan te melden kan je een e-mail sturen naar hartstichting@wefilm.com. Namens de Hartstichting en regisseur Niels van Koevorden (Wefilm) alvast heel veel dank.

Alliantie Gender & Gezondheid
Hart- en vaatziekten zijn doodsoorzaak nummer één bij vrouwen. Een hartinfarct wordt bij vrouwen vaak niet op tijd herkend omdat de symptomen anders zijn dan bij mannen. WOMEN Inc. wil meer aandacht en erkenning voor de verschillen tussen mannen en vrouwen in de gezondheidszorg. Daarom is op intitatief van WOMEN Inc. en in opdracht van het ministerie van OCW de Alliantie Gender & Gezondheid in het leven geroepen.