Delen

Grootschalig onderzoek wijst uit: genderdiversiteit werkt

Diversiteit werkt. Dat is de belangrijkste conclusie van nieuw onderzoek van het ILO (International Labour Organization). Het grootschalige onderzoek met de naam Women in Business and Management: The business case for change is gedaan onder 12.940 bedrijven in 70 landen en wijst uit dat genderdiversiteit een positief effect heeft op de bedrijfsprestaties.

Meer diversiteit = meer winst

Uit het rapport blijkt dat bedrijven die hoog scoren op genderdiversiteit 60% meer kans hebben op een hogere winst en hogere productiviteit1. Ook is de kans groter dat talent aangetrokken en behouden wordt. Andere positieve effecten zijn: meer creativiteit, meer innovatie en een grotere openheid onder medewerkers.

We zijn er nog niet

Het rapport laat echter ook zien dat er nog een lange weg te gaan is. Van de bijna dertien duizend bedrijven die meededen aan het onderzoek heeft 78% een man als CEO. In 13% van de gevallen zit er zelfs niet één vrouw in het bestuur. Volledig mannelijke besturen hebben een negatieve invloed op zowel de cultuur als de algehele diversiteit van een bedrijf. Deze negatieve gevolgen verdwijnen wanneer besturen evenveel mannen als vrouwen tellen. Daarnaast wijst het rapport uit dat een vrouw als CEO positieve gevolgen heeft voor de diversiteit binnen zowel het bestuur als het hele bedrijf.

Op naar inclusief werkgeverschap

Om een gelijk speelveld voor vrouwen en mannen te creëren op de arbeidsmarkt, zet WOMEN Inc. zich in voor inclusief werkgeverschap. Bij inclusieve werkgevers staat gelijkwaardigheid voorop en maakt iemands gender, sekse, etniciteit, kleur, afkomst, seksuele oriëntatie en of ze wel of geen beperking hebben, niet uit voor haar of zijn kansen. Deze werkgevers zetten in op diversiteit en creëren een cultuur waar iedereen welkom is en medewerkers zichzelf kunnen zijn.

 

1 Bedrijven scoren hoog op diversiteit wanneer 40 – 60 % van de werknemers man of vrouw zijn en genderdiversiteit in de bedrijfsstrategie is opgenomen. 

Gerelateerde artikelen

Bekijk meer
  • Actueel
  • Financiën
  • ...

Kijk niet naar vrouwen maar naar het kabinet voor een doorbraak in de deeltijdcultuur

  • Actueel
  • Werk
  • ...

Stress en burn-out klachten te vaak gemist

  • Actueel
  • Gezondheid
  • ...

“Zijn migrainepatiënten gebaat bij de anticonceptiepil?”

Bekijk meer