Delen

Gratis kinderopvang: nu is het moment

Er moet en kan gratis kinderopvang voor álle kinderen komen. Dit moet zo snel mogelijk worden ingevoerd door het kabinet, zoals beloofd in het regeerakkoord.

Het huidige systeem van kinderopvang heeft veel problemen, zoals ingewikkelde aanvraagprocedures en verkeerde toeslagen, waardoor ouders financiële problemen kunnen krijgen. Bij 80 procent van de ouders klopt de hoogte van de toeslag die ze ontvangen niet. Ook zijn er problemen in de sector zelf, zoals lange wachtlijsten, een tekort aan personeel en te veel werkdruk. De door te voeren hervormingen van het systeem moeten dus positief uitpakken voor ouders, kinderen én werknemers. Wij leggen uit welke voorwaarden hiervoor nodig zijn.

Een prijsplafond houdt kinderopvang voor iedereen betaalbaar

We willen dat kinderopvang voor alle kinderen van 0 tot 13 jaar gratis toegankelijk is, net als het onderwijs. Het zou niet uit moeten maken of ouders werken en hoeveel geld ze verdienen. Om te voorkomen dat kinderopvanglocaties de prijzen erg verhogen boven het deel dat door de overheid wordt vergoed, moet er een maximum uurtarief (een prijsplafond) worden vastgesteld. 

Geen ingewikkeld systeem van toeslagen 

Het huidige systeem van kinderopvangtoeslag is een doorn in het oog van veel ouders. De ingewikkelde, inkomensafhankelijke verrekeningen en het teveel of juist te weinig ontvangen zorgen voor veel frustratie, stress en onzekerheid. Bovendien is het systeem foutgevoelig, waardoor veel ouders onterecht te veel of te weinig toeslag ontvangen. Het toeslagenschandaal is hier een pijnlijk voorbeeld van. Om deze problemen op te lossen is het tijd voor een ander systeem: stop met het financieren van kinderopvang via ouders en financier het direct vanuit de overheid aan de kinderopvang. Hierdoor hoeven ouders niet langer ingewikkelde aanvragen te doen en lopen zij geen risico meer om slachtoffer te worden van het complexe systeem.

Investeren in (toekomstige) medewerkers van de kinderopvang om aan vraag te voldoen

Goede kinderopvang is niet alleen belangrijk voor kinderen en ouders, maar ook voor de mensen die er werken. Het is van groot belang dat de sector aantrekkelijk is om in te werken, met goede arbeidsvoorwaarden en werkomstandigheden. Dit zorgt niet alleen voor tevreden en gezonde werknemers, maar ook voor een stabiele en kwalitatief hoogwaardige sector. De waardering voor werknemers in de kinderopvang moet omhoog, bijvoorbeeld door betere salarissen en meer doorgroeimogelijkheden. Ook is er behoefte aan meer stabiliteit in de sector, bijvoorbeeld door het bieden van vaste contracten. Op deze manier wordt het voor werknemers aantrekkelijker om voor langere tijd in de kinderopvang te blijven werken. Deze investeringen in de sector zijn ook nodig om de wachtlijsten en stijgende vraag aan te pakken.  

 

Het is belangrijk om te beseffen dat investeren in kinderopvang  een investering is in de toekomst. Kinderopvang is van groot belang voor de ontwikkeling van álle kinderen en voor de arbeidsparticipatie van ouders. Door te zorgen voor goede kinderopvang die voor iedereen toegankelijk is, krijgen kinderen gelijke kansen en kunnen ouders hun betaalde werk beter combineren met de zorg voor hun kinderen. We roepen het nieuwe kabinet op nú het verschil te maken.

Gerelateerde artikelen

Bekijk meer
 • Actueel
 • Financiën
 • ...

Beleggen: het (on)verklaarbare gat tussen vrouwen en mannen

 • Actueel
 • Werk
 • Financiën
 • ...

Waar we het over hebben wanneer we het over zorg en werk hebben

 • Actueel
 • Werk
 • Financiën
 • ...

Nederland een mutsenparadijs? Het wordt tijd voor een alomvattende visie over onze ‘deeltijdcultuur’

Bekijk meer