Delen

Goed voorbereid naar de stembus

Vrouwen en mannen hebben in Nederland nog steeds geen gelijke kansen. Dat moet anders! Met Het Gendergelijkheid Stemadvies van WOMEN Inc. krijg je snel en eenvoudig inzicht in hoeverre partijen aan de slag gaan met gendergelijkheid. Maar er zijn ook andere factoren die mee kunnen wegen in jouw keuze. Zoals racisme bestrijding, diversiteit in de kamer en lhbti+ rechten. Om jou te helpen met het maken van een onderbouwde keuze, hebben we een aantal stemadviezen op een rijtje gezet.

Bekijk Het Gendergelijkheid Stemadvies

Stem op een Vrouw

Op dit moment is maar 38% van de mensen in de Tweede Kamer een vrouw. Dit kan positief veranderen door slim op een vrouw te stemmen. Hoe je dit doet en waarom dit belangrijk is, vind je op deze website.

Ga naar Stem op een Vrouw

De Politieke Sekswijzer

Deze stemwijzer is ontwikkeld door Aidsfonds – Soa Aids Nederland, Plan International, Oxfam Novib, CHOICE for Youth and Sexuality, Liliane Fonds, Hivos en Rutgers.. Met 16 stellingen toont de wijzer aan hoe politieke partijen denken over onderwerpen rond seks, relatie en intimiteit.

Ga naar de Politieke Sekswijzer

De Feministische Partijwijzer

ActionAid stelde De Feministische Partijwijzer op. Daarin kijken zij naar de standpunten van partijen op onderwerpen als gendergelijkheid, klimaatrechtvaardigheid en eerlijke handel.

Ga naar de Feministische Partijwijzer

RainbowVote

Bij de verkiezingen staan ook de belangen van lesbische, homoseksuele, bi+, transgender en intersekse personen (lhbti’s) op het spel. Op deze website lees je hoe partijen denken over lhbti-kwesties. Daarmee kan je straks in het stemhokje een goed geïnformeerde keuze maken! Bekijk deze informatie per standpunt, motie, partij en per kandidaat.

Ga naar RainbowVote

Duurzaam Regeerakkoord

Duurzaamheid is meer dan groen alleen. Het gaat ook over gelijke kansen, inclusief onderwijs en kwalitatieve banen voor iedereen. Het Duurzame Regeerakkoord kan je ondertekenen om de duurzame agenda op de politieke agenda te zetten. Verder lees je meer over de Duurzame Ontwikkelingsdoelen, deze zijn internationaal erkend door 193 landen en maken duurzaamheid concreet, meetbaar en urgent.

Ga naar Duurzaam Regeerakkoord

Kleur de Kamer

Dit initiatief wil de Tweede Kamer diverser maken. Zij hebben een overzicht gemaakt van alle mensen van kleur die verkiesbaar zijn op de kandidatenlijsten van de verschillende partijen en wat hun standpunten zijn.

Ga naar Kleur de Kamer

Kiesgids voor een toegankelijker Nederland

Feminists Against Ableism en Links in het Nieuws hebben de partijprogramma’s bekeken en de partijen beoordeeld op verschillende onderwerpen die gehandicapte mensen aangaan.

Ga naar de kiesgids voor een toegankelijker Nederland

Ecofeministische kieswijzer

In deze kieswijzer van WECF worden de partijprogramma’s getoetst rondom een aantal ecofeministische thema’s: klimaatrechtvaardigheid; een eerlijke en rechtvaardige energietransitie; de vervuiler betaalt; handhaving op giftige chemicaliën; menstruele gezondheid; duurzame en eerlijke handel; eerlijke (en gezonde) landbouw; en gelijke en eerlijke toegang tot schoon water en sanitaire voorzieningen.

Ga naar de ecofeministische kieswijzer

Mensenrechten in de stembus

BOOS toetst met behulp van experts de verkiezingsprogramma’s van de acht grootste partijen aan de algemene morele en juridische standaard die alle 193 lidstaten van de Verenigde Naties hebben ondertekend: de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Ze beginnen met het thema asiel.

Ga naar Mensenrechten in de stembus: asiel

Mensenrechtenwijzer

Aan de hand van stellingen geeft Amnesty je inzicht in hoe belangrijk mensenrechten zijn voor de verschillende politieke partijen.

Ga naar de Mensenrechtenwijzer

De politieke persvrijheidmeter

Als je persvrijheid belangrijk vindt, dan kun je de bevindingen van deze meter van Free Press Unlimited mee laten wegen in je stem.

Ga naar de politieke persvrijheidmeter

AI in verkiezingsprogramma’s

Amsterdam Data Collective heeft onderzocht hoe de Nederlandse politieke partijen zich ten opzichte van technologische vooruitgang, en in het bijzonder, AI en algoritmen positioneren.

Ga naar de check op AI in de programma’s

Kieswijs Ouders

Voor ouders kunnen onderwerpen als onderwijs, gratis kinderopvang en gezond eten voor hun kinderen belangrijk zijn in hun politieke keuze. Aan de hand van stellingen laat deze kieswijzer je binnenkort zien hoe politieke partijen over deze vraagstukken denken en welke partij voor jou de goede keuze kan zijn.

Ga naar Kieswijs Ouders

Check je stem

Stem op 26 moties en check welke partij bij deze Tweede Kamerverkiezingen echt bij je past op basis van hun stemgedrag.

Ga naar de Motiechecker

 

Gerelateerde artikelen

Bekijk meer
 • Actueel
 • Werk
 • Gezondheid
 • Financiën
 • Media
 • ...

Stem Gendergelijkheid is live!

 • Actueel
 • Werk
 • Gezondheid
 • Financiën
 • Media
 • ...

Stemadvies van WOMEN Inc.

 • Actueel
 • Werk
 • Gezondheid
 • Financiën
 • Media
 • ...

Puntenplan voor gendergelijkheid

Bekijk meer