Delen

Global Gender Gap Report 2021: Ondanks een stijging op de ranglijst, zijn we er nog niet

Het World Economic Forum (WEF) heeft afgelopen maart het Global Gender Gap Report uitgebracht. Dit rapport is een graadmeter van de ongelijkheid tussen mannen en vrouwen, waarbij wordt gekeken naar economische participatie, politieke invloed, onderwijs en gezondheid in 156 landen. Het laatste rapport verscheen in 2019 en hierin stond Nederland op plek 38. Ten opzichte van dit rapport is Nederland 7 plekken gestegen en staat nu op plek 31. 

Deze stijging is zeker een verbetering, maar we zijn er nog niet. Uit hetzelfde rapport blijkt dat Nederland nog steeds onderaan staat op de ranglijst van de 22 West-Europese landen en Noord-Amerika. Nederland is hierbij zelfs gezakt van plek 16 naar 17. Daarnaast is het belangrijk om op te merken dat in het rapport een aantal punten onbesproken blijven die ook bijdragen aan gendergelijkheid, zoals de representatie van vrouwen in de media of gendergerelateerd geweld. 

Gendergelijkheid in andere landen loopt terug

De stijging van Nederland moet ook worden bekeken ten opzichte van de positie van andere landen. Waar de arbeidsparticipatie van vrouwen in andere landen is gedaald, blijft die in Nederland nagenoeg hetzelfde. Daarnaast zijn er in Nederland positieve ontwikkelingen te zien op het gebied van gelijke beloning en vrouwen in leidinggevende posities en technische beroepen. Ook de politieke vertegenwoordiging van vrouwen is toegenomen. Toch moet hier kritisch naar gekeken worden. Zo blijven vrouwen in besluitvormende posities nog steeds achter. Daarnaast is het aantal vrouwen in de Tweede Kamer het afgelopen jaar gestegen van 31% tot 39%, maar deze trend in politieke vertegenwoordiging moet Nederland wel vast zien te houden.

Wat zijn de gevolgen van de corona-crisis?

Er is in dit rapport ook specifiek gekeken naar de invloed van de corona-crisis op de arbeidsparticipatie van vrouwen in verschillende landen. In Nederland leidt de pandemie vooralsnog niet tot een afname van arbeidsparticipatie van vrouwen op de arbeidsmarkt, terwijl dit een deel van de andere landen wel het geval is. De arbeidsparticipatie van vrouwen in Nederland is zelfs iets verbeterd ten opzichte van 2019 met een groei van 0,23%. Toch is in Nederland nog slechts 53% van de vrouwen financieel onafhankelijk (ten opzichte van 76% van de mannen) en gaan vrouwen er financieel op achteruit bij het krijgen van een kind, de zogenaamde babyboete.

Men die quicker, but women get sicker

Toch is er ook nog veel ruimte voor verbetering, met name op het gebied van gezondheid. Op dit thema is Nederland gezakt van de 122ste naar de 135ste plek. Dit komt voornamelijk door de daling van de gezonde levensjaren van vrouwen: in 2020 was dit volgens de WEF gemiddeld 72,8 jaar, in 2021 gemiddeld 71,5 jaar.

Laten we niet nog 136 jaar wachten op gendergelijkheid

Volgens het rapport, is de gender gap wereldwijd nu voor 68% gedicht. Gezien de langzame ontwikkelingen in de richting van gendergelijkheid en de impact die de coronacrisis hierop heeft in sommige landen, duurt het volgens het WEF nog 136 jaar voordat gendergelijkheid is bereikt. WOMEN Inc. zal zich hiervoor blijven inzetten en hoopt hiermee de gender gap zo snel mogelijk te dichten.

Gerelateerde artikelen

Bekijk meer
 • Actueel
 • Werk
 • Gezondheid
 • Financiën
 • Media
 • ...

Emancipatiemonitor 2020: Positieve veranderingen, maar het moet sneller!

 • Actueel
 • Werk
 • Gezondheid
 • Financiën
 • Media
 • ...

Fix the system, not the women

 • Actueel
 • Gezondheid
 • ...

Gezondheidszorg op maat: wat betekent dat voor jou?

Bekijk meer