Delen

Formeer Gendergelijkheid

Het is alweer bijna 3 maanden geleden dat de Tweede Kamerverkiezingen plaatsvonden. In die tijd is er veel gebeurd binnen de politiek en ook de formatieperiode is begonnen. Een spannende tijd waarin WOMEN Inc. een punt blijft maken van gendergelijkheid. Daarom komen we nu, na ons 6-puntenplan en Het Gendergelijkheid Stemadvies, met drie video’s over de kinderopvang, de loonkloof en het vrouwenquotum met de belangrijke oproep: Formeer Gendergelijkheid!

Stem Gendergelijkheid

In aanloop naar de verkiezingen, in maart 2020, startte WOMEN Inc. de Stem Gendergelijkheid campagne. Dit begon met ons 6-puntenplan, een overzicht van concrete aanbevelingen voor de politiek. We riepen politieke partijen op deze punten mee te nemen in hun partijprogramma voor de verkiezingen. Dit plan werd door meer dan 20.000 mensen en 40 organisaties ondersteund. Een jaar later kwamen we met Het Gendergelijkheid Stemadvies dat we ontwikkelde in samenwerking met Atria. In dit stemadvies werd inzichtelijk in hoeverre politieke partijen aan de slag (willen) gaan met de punten uit het plan. 

Ook na de verkiezingen en de uitslagen zijn we hard bezig geweest om ervoor te zorgen dat in de komende regeerperiode werk wordt gemaakt van gendergelijkheid. Zo stuurden we onze boodschap (fix the system, not the women) naar voormalig formateur Tjeenk Willink. Verder gingen we langs in Den Haag om aan de verkozen kamerleden het 6-puntenplan opnieuw aan te bieden. 

Maar ook achter de schermen zijn we hard bezig geweest om een punt te (blijven) maken van gendergelijkheid in de politiek. We komen met 3 video’s over de kinderopvang, de loonkloof en het vrouwenquotum. In de video’s roepen we politieke partijen op hun beloftes waar te maken en hun woorden om te zetten in daden. Zo gaat hopelijk het nieuwe kabinet hard aan de slag met gendergelijkheid.

Kinderopvang 

In Nederland zijn te weinig (betaalde) voorzieningen om werk en zorg te combineren. Nederland investeert slechts 0,7% van het bbp in kinderopvang, de helft van Frankrijk en de Scandinavische landen. De overheid moet hier financierings- verantwoordelijkheid voor nemen en daarom pleit WOMEN Inc. voor gratis en op ontwikkeling gerichte kinderopvang. Lees hier terug wat de partijen over dit thema zeiden in hun partijprogramma’s en kijk de video!

Loonkloof 

Vrouwen in Nederland verdienen nog steeds 14% minder per uur dan mannen. Hierdoor kan het geld dat vrouwen mislopen, oplopen tot €300.000,-. Ook al neemt de loonkloof ieder jaar iets af, als we doorgaan op het huidige tempo is deze pas in 2050 volledig gedicht. Dat is onacceptabel. Daarom roept WOMEN Inc. de politiek op bedrijven te ondersteunen bij het meten van de loonkloof, maatregelen op te stellen die bedrijven stimuleren de loonkloof te dichten en bedrijven en de overheid zelf te verplichten transparant te zijn over de loonverschillen. Lees hier terug wat de partijen over dit thema zeiden in hun partijprogramma’s en kijk de video!

Het vrouwenquotum  

Wettelijke streefcijfers in het bedrijfsleven hebben geen tot weinig effect gehad op de toename van vrouwen in besluitvormende posities. Hierdoor zijn vrouwen nog altijd ondervertegenwoordigd in besluitvormende functies in onder meer politiek, wetenschap en bedrijfsleven. Zo is slechts 1 op de 5 van de belangrijkste bestuurders van de grootste 500 Nederlandse bedrijven vrouw. Ook binnen de universiteiten is slechts 1 op de 5 vrouwen hoogleraar en de Tweede Kamer op dit moment maar voor 39,3% uit vrouwen. Daarom moet er een vrouwenquotum komen voor politiek, overheid, wetenschap en bedrijfsleven. Lees hier terug wat de partijen over dit thema zeiden in hun partijprogramma’s en kijk de video!

De andere punten voor gendergelijkheid

Ook al zijn het belangrijke thema’s, het realiseren van gendergelijkheid in Nederland hangt niet enkel af van het dichten van de loonkloof, het realiseren van gratis kinderopvang en het bevorderen van representatie van vrouwen in besluitvormende posities. Daarom hebben we ook andere thema’s in ons puntenplan opgenomen, zoals gezondheidszorg, onderwijs & beeldvorming, overheid, gendergerelateerd geweld en seksualiteit. Ook deze aanbevelingen hopen we terug te zien tijdens de formatie en in het regeerakkoord.

Gerelateerde artikelen

Bekijk meer
 • Actueel
 • ...

Onze boodschap aan de informateur: fix the system, not the women.

 • Actueel
 • Werk
 • Gezondheid
 • Financiën
 • Media
 • ...

We maken een punt van gendergelijkheid in Den Haag

 • Actueel
 • Werk
 • Financiën
 • ...

Ouders willen gratis kinderopvangsysteem om werk en zorg gelijker te kunnen verdelen

Bekijk meer