Delen

Fix het systeem voor vrouwen in tech

WOMEN Inc., HvA en We Rise hebben een rapport geschreven over de positie van vrouwelijke ondernemers en vrouwen die werken in de tech-sector. Er is onderzocht wat er momenteel wordt gedaan om de positie van vrouwelijke ondernemers en vrouwen in tech te ondersteunen en wat er de komende jaren kan veranderen om dit te verbeteren.

Uit het onderzoek blijkt dat vrouwelijke ondernemers en vrouwen in tech in Nederland minder kansen hebben dan mannen. De laatste cijfers van oktober 2020 laten zien dat maar 1 procent van al het durfkapitaal in de tech-sector naar vrouwelijke ondernemers ging. Zowel het ondernemersklimaat als de tech-sector is op dit moment voornamelijk een door mannen gedomineerd domein waar vrouwen meerdere obstakels tegen kunnen komen. Deze obstakels zijn onder andere beperkte toegang tot netwerken, beperkte financiën, beperkte overheidssteun en beperkte rolmodellen en mentoren. Daarnaast zijn er veel minder vrouwen dan mannen in tech-sector, en zitten zij op lagere functies. De oorzaak hiervoor is te herleiden naar de kleine hoeveelheid vrouwen in STEM-opleidingen (scheikunde, technologie, engineering en wiskunde) in het hoger onderwijs.

Aanbevelingen

Verschillende initiatieven dragen bij aan het verbeteren van deze situatie. Echter zijn hier nog verbeterpunten voor. Zo zijn op dit moment veel trainingen exclusief gericht op vrouwen, waardoor vrouwelijke ondernemers nog steeds buitengesloten worden van het algehele netwerk. Ook zijn de meeste organisaties en trainingen meer gericht op werknemers, en niet genoeg gericht op leidinggevenden in tech. De HvA, We Rise en WOMEN Inc. doen in het rapport drie aanbevelingen:

 • Duidelijk maken welke organisaties helpen bij elke specifieke fase van een carrière. Op dit moment is het zowel voor support programma’s als voor vrouwen zelf niet duidelijk welke organisaties hun kan helpen. Door dit duidelijk te maken wordt ook meteen duidelijker welke fases van een carrière nog niet genoeg steun krijgen en waar vrouwen eventueel meer hulp kunnen gebruiken.
 • Daarnaast is het belangrijk dat bedrijven strategieën ontwerpen en in hun KPI’s opnemen die zich richten op het recruiten en ontwikkelen van ondergerepresenteerde groepen. 
 • Tenslotte moeten vrouwen ook genoeg mogelijkheden en tools krijgen om zich te ontwikkelen zodat ze hogerop kunnen komen binnen hun beroepsveld. Meer vrouwen als leidinggevenden in de tech-sector kan er namelijk voor zorgen dat er ook meer vrouwen in datzelfde werkveld gaan werken, en er daardoor een meer diverse arbeidsomgeving ontstaat. 

Daarnaast is meer onderzoek noodzakelijk. Daarbij is het van belang dat er rekening wordt gehouden met een ‘fix-het-systeem’-uitgangspunt, in plaats van een individualistisch uitgangspunt. Als het doel is om alle ondernemers gelijke toegang en mogelijkheden te geven in hun ondernemerschap, moet er een inclusieve ecosysteem gecreëerd worden. Een inclusief ecosysteem betekent dat het open is voor ondernemers met diverse achtergronden en dat het gelijke mogelijkheden verleent aan deze verschillende groepen. Inclusieve ecosystemen vergroten innovatie en groei voor het hele domein.

Lees hier het rapport

Over het We RISE-project

Het We RISE-project is een samenwerking tussen onder andere We Rise, HvA en WOMEN Inc.. We Rise is een organisatie in Amsterdam die streeft naar gendergelijkheid en diversiteit in digitale en tech-gerelateerde werkplaatsen. In samenwerking met andere vrouwelijke partner organisaties, verzamelen ze data, versterken ze kennis en netwerk mogelijkheden, om zo zichtbaarheid en representatie van vrouwen in de tech-sector te vergroten. Het We RISE project draait om trainingen, workshops, mentor sessies, netwerkevenementen en meer. De HvA heeft onderzoeksprogramma’s ontwikkelt om de rol van ondernemerschap in economische en sociale veranderingen in de Metropoolregio Amsterdam te onderzoeken, inclusief een analyse van het werkveld van vrouwelijke werknemers in tech. Ze zoeken uit hoe ondernemers ontwikkelingen en veranderingen in de maatschappij voorzien en wat voor nieuwe ondernemers modellen hieruit voorkomen. WOMEN Inc. is een non-profit organisatie die vrouwenemancipatie sinds 2005 bevorderd. Wij streven naar een samenleving met gelijke kansen voor iedereen, ongeacht gender en sekse.

 

Gerelateerde artikelen

Bekijk meer
 • Actueel
 • ...

Een inclusief onderwijssysteem: van leerplicht naar het recht op ontwikkeling

 • Actueel
 • Werk
 • Gezondheid
 • Financiën
 • Media
 • ...

Emancipatiemonitor 2020: Positieve veranderingen, maar het moet sneller!

 • Actueel
 • Werk
 • ...

“Met meer vrouwen als hoogleraar creëren we rolmodellen.”

Bekijk meer