Experts bespreken Kennisagenda Gender en Gezondheid van ZonMw

Dinsdag 10 februari kwamen verschillende experts op het gebied van gender en gezondheid samen. De gelegenheid? Een conferentie bij ZonMw die was opgezet om de Kennisagenda Gender en Gezondheid te bespreken. Een belangrijk moment binnen onze strijd voor meer aandacht voor sekseverschillen in de gezondheidszorg!

De Kennisagenda Gender en Gezondheid
De Kennisagenda Gender en Gezondheid brengt in kaart welke kennis er al bestaat over sekseverschillen en waar nog meer onderzoek naar moet worden gedaan. De Kennisagenda is samengesteld door de Werkgroep Onderzoek van de Alliantie Gender & Gezondheid. Het vormt de basis voor het toekomstig kennisprogramma gender en gezondheid, die we in 2016 hopen te realiseren.

Mijlpalen van de Alliantie Gender & Gezondheid
De conferentie begon met een plenair gedeelte, geleid door Pauline Meurs, voorzitter van ZonMw. Carlien Scheele, directeur van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, vertelde vervolgens over haar motivatie om de Alliantie Gender & Gezondheid samen met WOMEN Inc. te starten. Jannet Vaessen, directeur van WOMEN Inc., vertelde over de mijlpalen die de Alliantie tot nu toe heeft bereikt en Janneke van Mens-Verhulst, oud-hoogleraar Vrouwengezondheidszorg, zette de belangrijkste cijfers rond gendersensitieve zorg op een rij. Vervolgens nodigde Radjesh Manna, manager Programmakader Zorg en Welzijn bij ZonMw, alle aanwezigen uit om aan de slag te gaan en samen de kennisagenda verder aan te scherpen.

In actie voor gendersensitieve zorg
Na het plenaire gedeelte werden de experts aan het werk gezet. Zij waren immers gekomen om hun deskundige blik los te laten op de Kennisagenda. Om dit in goede banen te leiden had iedereen zich vooraf ingeschreven bij twee themasessies. Zo waren er bijvoorbeeld de themasessies ‘hart- en vaatziekten’, ‘kennis verzamelen en toepassen’ en ‘vrouwspecifieke en seksuele klachten’. In deze sessies werd er gediscussieerd over de thema’s en werd een volgorde in prioriteiten aangebracht.

Betere zorg voor vrouwen
Pauline Meurs deelde aan het eind van de dag de belangrijkste conclusies. Zij noemde onder andere dat de bestaande kennis over sekseverschillen beter moet worden ontsloten. Dit kan door het doen van meer systematische reviews en het beter implementeren van de kennis in de praktijk. Daarnaast is het bouwen van bruggen tussen de verschillende disciplines enorm belangrijk. Met de Alliantie Gender & Gezondheid heeft WOMEN Inc. hier een belangrijke stap in gezet, maar we hebben nog veel meer schouders nodig om er onder te zetten. Alleen samen kunnen we de gezondheidszorg verbeteren!

Doorbraak!
In juni 2015 is de Kennisagenda Gender & Gezondheid overhandigd aan het ministerie van VWS. Dankzij de unieke werkwijze van WOMEN Inc. heeft Minister Schippers op 7 maart bekend gemaakt de komende jaren 12 miljoen euro te investeren in een meerjarig Nationaal Kennisprogramma Gender & Gezondheid!

» Lees meer over de investering van Minister Schippers.