Emancipatiemonitor 2016: Men die quicker, but women get sicker

 

Eens in de twee jaar laten het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) in de Emancipatiemonitor zien hoe het gaat met de emancipatie van vrouwen en mannen in Nederland. Dit jaar wordt het belang van gendersensitieve gezondheidszorg, het thema van onze actie 'Behandel me als een dame', onderstreept.

 

Wat gaat goed?
Er moet in Nederland nog veel gebeuren om ervoor te zorgen dat het niet uitmaakt of je geboren wordt als jongen of meisje. De monitor toont hiervoor de belangrijkste aandachtspunten, maar laat ook zien wat nu al goed gaat. Zo is het opleidingsniveau van vrouwen de afgelopen jaren blijven stijgen, vrouwen tot 45 jaar zijn hoger opgeleid dan mannen. Verder blijkt uit de monitor dat het loonverschil tussen mannen en vrouwen is afgenomen, er meer vrouwen met een topfunctie bij zijn gekomen en dat kinderen krijgen voor minder vrouwen een reden is om te stoppen met werken.

 

Wat kan beter?
Vrouwen leven langer dan mannen, maar in slechte gezondheid: Men die quicker, but women get sicker. Gemiddeld worden vrouwen 83 jaar en mannen 80 jaar. De gezonde levensverwachting van vrouwen is 63 jaar. Mannen leven tot hun 65e in goede gezondheid. Dit is opvallend omdat vrouwen in andere Europese landen langer in goede gezondheid leven.

 

‘Behandel me als een dame’
Eén van de mogelijke oorzaken is dat er in de gezondheidszorg te weinig rekening wordt gehouden met de verschillen tussen mannen en vrouwen. Dit bedreigt zelfs levens en staat effectieve zorg in de weg. WOMEN Inc. streeft naar een gendersensitieve gezondheidszorg! Met de actie 'Behandel me als een dame' pleiten wij voor een gezondheidszorg op maat, waarbij meer rekening wordt gehouden met de gezondheidsverschillen tussen mannen en vrouwen.

 

Ongelijke zorg/werkverdeling
Als andere mogelijke oorzaak wordt de ongelijke zorg/werkverdeling genoemd. In de monitor wordt de vraag gesteld of het steeds vaker combineren van werk, huishouden en zorg bij vrouwen gevolgen heeft voor hun gezondheid. Het ziekteverzuim onder vrouwen is hoger en vrouwen hebben vaker een burn-out vergeleken met mannen. Met ‘Ik ben er even niet’ vragen we aandacht voor een gelijke verdeling van zorg en werk.

 

Bekijk de Emancipatiemonitor 2016