Effectenanalyse: De route naar kwaliteitszorg voor iedereen

 

Onze verbazing was groot, toen wij jaren geleden hoorden dat een hartinfarct bij een vrouw minder goed wordt herkend dan bij een man, simpelweg omdat er in de medische wetenschap nog veel onwetendheid over het vrouwenlichaam is. Het issue stond nergens hoog op de agenda. Individuele medische professionals vroegen er binnen hun eigen vakgebied vurig aandacht voor, maar het was geen onderwerp van maatschappelijk en politiek debat. Dit moest anders vonden wij. Een zaak van leven en dood.

 

Daarom hebben we in 2012 het initiatief genomen om een interdisciplinaire samenwerking op te starten, de Alliantie Gender & Gezondheid, met ondersteuning van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Doel van deze Alliantie Gender & Gezondheid was om door meer aandacht voor genderaspecten de kwaliteit van zorg te verbeteren en voor iedereen gezondheidswinst te behalen.

 

WOMEN Inc. heeft aan onderzoeksbureau Sinzer gevraagd om in kaart te brengen wat tot op heden de resultaten en effecten zijn van de activiteiten van de Alliantie Gender & Gezondheid, nu die aan het eind van dit jaar ophoudt te bestaan in deze vorm. Dat heeft geresulteerd in deze effectenanalyse. 

 

Download hier de effectenanalyse