Een verplicht vrouwenquotum in het bedrijfsleven; wel of niet?

Moet er nu een vrouwenquotum komen in de top van het bedrijfsleven, of toch maar niet? Nu het in Duitsland verplicht wordt om 30% vrouwen in de top te hebben, is het onderwerp actueler dan ooit. Is zo’n verplicht quotum de enige oplossing om vrouwen gelijke kansen te geven? Of komt het vanzelf wel goed met voldoende inzet? Tijd om alles eens op een rijtje te zetten.

Streven wordt niet gehaald
In Nederland is het streven om in 2016 30% vrouwen in de top van het bedrijfsleven te hebben. Onlangs werd duidelijk dat dit streefcijfer bij lange na niet gehaald gaat worden. Uit onderzoek van de commissie Monitoring Talent naar de Top in september van dit jaar bleek dat in 2013 gemiddeld 9% van de directieleden in het Nederlandse bedrijfsleven vrouw was. Een toename van 1,5% ten opzichte van het jaar daarvoor. Bij de toezichthoudende raden van commissarissen was gemiddeld 11% vrouw. Ook een toename van 1,5%. Als het bedrijven niet lukt om 30% vrouwen in de top te hebben, moeten ze in hun jaarverslagen uitleggen hoe dat komt. Verder zijn er geen sancties. Het doel om de 30% in 2016 te halen, lijkt heel erg ver weg.

Verplicht quotum in Duitsland
In Duitsland zijn ze het zat. Vanaf 2016 wordt daar een wettelijk vrouwenquotum ingesteld; 30% van de top in het bedrijfsleven moet vrouw zijn. Daarnaast moeten bedrijven in 2015 duidelijk op papier zetten hoe ze dit denken te gaan bereiken. De huidige hoeveelheid vrouwen in de top in Duitsland is vergelijkbaar met Nederland. En de sancties? Lukt het niet om voor 30% van de plekken een vrouw te vinden, dan blijft die plek maar leeg.

Het verplichte quotum geldt echter maar voor de 108 grootste bedrijven van Duitsland, en ook alleen voor de raden van commissarissen. Maar, het is een begin, en bovendien een ‘historisch besluit’, volgens de Duitse minister van Justitie Heiko Maas.

Voorlopig geen verplicht quotum in Nederland
Minister Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, ziet een quotum met sancties voor Nederland voorlopig niet zitten. Ze ziet het als een paardenmiddel. “Het gaat niet alleen om het halen van een percentage, het gaat om een cultuuromslag. Die bereik je niet als je vanuit de overheid een quotum oplegt.” Toen het rapport van de commissie Monitoring Talent naar de Top uitkwam in september, zei Bussemaker nog dat ze enorm teleurgesteld was in de kleine toename van vrouwen in de top, en ze vond het ook een slechte zaak dat veel bedrijven het gebrek aan vrouwen niet hadden verantwoord in hun jaarverslagen. Als er geen verbetering komt in deze situatie, lijkt een wet wel een stuk dichterbij. ‘Waar geen wil is, is uiteindelijk een wet’, aldus Bussemaker. Maar voorlopig hoopt zij nog op voldoende initiatief van de bedrijven zelf.

Wat vind jij?
Toen de Europese Commissie een verplicht vrouwenquotum wilde opleggen voor Europa in juni 2013, raakte het onderwerp ook al in opspraak. WOMEN Inc. zette toen de voors en tegens van een vrouwenquotum naast elkaar. Waar sta jij? Laat het ons weten onder dit bericht of op Facebook en/of Twitter