Door emotiewerk zijn vrouwen nooit echt vrij

Vrouwen hebben vaak het gevoel druk te zijn, ervaren stress en hebben ook steeds vaker een burnout. Hoe komt dat? Tijdens een debatavond georganiseerd door Opzij en Atria gingen sprekers en publiek in gesprek over deze vragen. WOMEN Inc. was uitgenodigd om te vertellen over #ikbenerevenniet. Aanleiding voor de avond was de publicatie van het rapport 'Lekker vrij!?' van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) en Atria (kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis).

Vrouwen voelen meer tijdsdruk dan mannen
Wil Portegijs van het SCP vertelt dat vrouwen even veel vrije tijd hebben als mannen, maar meer dan mannen een gevoel van gejaagdheid en drukte ervaren. De vrije tijd van vrouwen is meer versnipperd en ze brengen die voor een groter deel door in aanwezigheid van kinderen. Daarnaast blijken vrouwen ook in hun vrije tijd meer gericht op wensen en welzijn van anderen. Portegijs zegt dat dit laatste: 'de vrije tijd van vrouwen belast waardoor zij zich erg druk voelen.'

Vrije tijd lijdt onder emotiewerk
Ook voelen vrouwen zich meer dan mannen verantwoordelijk voor het emotionele welbevinden van het gezin en het reilen en zeilen thuis. De tijd thuis staat voor vrouwen vaak in het teken van plannen en organiseren van onbetaald werk (zorg en huishouden). Ze houden bijvoorbeeld in de gaten wellke boodschappen gedaan moeten worden, dat er nog cadeautjes gekocht moeten worden voor een kinderpartijtje, of dat de gymspullen mee naar school gaan. Dit zogenaamde emotion work gaat ten koste van ontspanning in hun vrije tijd. 

WOMEN Inc. vertelt over campagne #ikbenerevenniet
Namens WOMEN Inc. vertelde Saskia de Hoog over de campagne 'Ik ben er even niet'. Met deze campagne roept WOMEN Inc. vrouwen op om hun zorgtaken voor een dag aan iemand anders over te laten. Zo kunnen ze zelf op die dag stilstaan bij hun ideale verdeling. Saskia deelde de positieve ervaringen en tips van vrouwen, zoals: 'praat erover! Ik ben het gesprek aangegaan over de verdeling van de taken en heb afspraken gemaakt.' 

Plan jouw eigen #ikbenerevenniet moment
Hoe zou het zijn om één dag al jouw onbetaalde zorgtaken aan iemand anders over te laten? Een dag waarop je stil kunt staan bij jouw ideale verdeling. Want hoe wil jij het eigenlijk? Je kunt nu meteen jouw '#ikbenereveniet moment inplannen.