Discriminatie werkt niet

WOMEN Inc. is in april gestart met de campagne loonverschil, omdat vrouwen nog steeds niet hetzelfde verdienen als mannen. Het recent verschenen advies van de Sociaal-Economische Raad (SER) onderstreept het belang van deze campagne.

Aandacht voor loonverschil in de politiek
Vorig jaar stelde Keklik Yücel (PvdA) Kamervragen naar aanleiding van het nieuwsbericht dat vrouwen in de Europese Unie 59 dagen per jaar gratis werken. Als antwoord beloofde Jetta Klijnsma, Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, dat het kabinet zich zou inzetten om nog bestaande loonverschillen tussen mannen en vrouwen voor gelijke arbeid weg te nemen. Ze diende een adviesaanvraag over discriminatie op de arbeidsmarkt in bij de SER.

WOMEN Inc. als good practice
Het advies 'Discriminatie werkt niet!' is vorige week gepresenteerd. Er wordt gesteld dat alle vormen van discriminatie op de arbeidsmarkt moeten worden tegen gegaan, ook loondiscriminatie op basis van geslacht valt hieronder. De SER presenteerde verder een toolbox waarin goede praktijken worden uitgelicht die direct of indirect een bijdrage leveren aan het tegengaan van discriminatie. De Campagne loonverschil van WOMEN Inc. wordt genoemd als het goede voorbeeld om beloningsverschillen tussen mannen en vrouwen aan te pakken.

Aanbevelingen SER
Om discriminatie tegen te gaan, vindt de SER dat verschillende partijen hun verantwoordelijkheid moeten nemen. Dit zijn de overheid, sociale partners en brancheorganisaties, maar ook actoren als het College voor de Rechten van de Mens, werkgevers, werknemers en ondernemingsraden. Daarnaast zouden bedrijven transparanter moeten zijn over beloningsbeleid en raadt de SER aan een jaarlijkse Gelijke Beloning Dag in te stellen om het onderwerp onder de aandacht te blijven brengen.

Kom naar de expertmeeting van WOMEN Inc.
WOMEN Inc. ondersteunt deze aanbevelingen en om het advies meteen om te zetten in actie, organiseren we op 26 mei een interactieve expertmeeting. Met deze bijeenkomst hopen we het bewustzijn van werkgevers én werknemers rondom loonverschillen te vergroten.

Kom ook naar de expertmeeting zodat jij beter weet hoe loonverschillen binnen jouw organisatie zijn aan te pakken! Klik hier voor meer informatie en om je aan te melden.