Directeur Hartstichting over m/v verschillen in de gezondheidszorg

Welke organisaties zetten zich net als WOMEN Inc. in voor betere zorg voor vrouwen? 

 

WOMEN Inc. zet organisaties in de schijnwerpers die zich net als ons inzetten voor een betere zorg voor vrouwen. We vragen de mensen achter de organisatie waarom zij willen dat gezondheidsverschillen tussen mannen en vrouwen beter worden erkend.

 

De Hartstichting strijdt al sinds de jaren '60 tegen hart- en vaatziekten. Dit doet de stichting onder andere door onderzoek te financieren en steun en voorlichting aan patiënten te geven. WOMEN Inc. sprak met directeur Floris Italianer over de man/vrouw verschillen in de gezondheidszorg. 

 

Valt er volgens u nog veel te winnen als het gaat om meer erkenning van man/vrouw verschillen in de gezondheidszorg?
Italianer: "Jazeker! Sommige hart- en vaatziekten, zoals een hartinfarct, geven bij vrouwen andere klachten dan bij mannen. Daardoor worden hart- en vaatziekten bij vrouwen niet altijd goed herkend. Hierdoor overlijden nog teveel vrouwen onverwachts en veroorzaakt dit onnodig verdriet bij dierbaren. Daarom financiert de Hartstichting de komende jaren onderzoek waarmee hart- en vaatziekten eerder herkend en opgespoord kunnen worden. Een belangrijke voorwaarde die wij stellen bij dit onderzoek is dat rekening gehouden wordt met verschillen tussen mannen en vrouwen bij de opzet, uitvoering, analyse en bij de publicatie van de resultaten van het onderzoek."

 

Waarom vindt de Hartstichting het belangrijk om aandacht te vragen voor hart- en vaatziekten bij vrouwen?
Italianer: "Hart- en vaatziekten zijn doodsoorzaak nummer 1 bij vrouwen. Dat is op zich al een feit dat we niet naast ons neer kunnen leggen en waar we iets mee moeten! Er overlijden nu teveel vrouwen onnodig aan een hart- of vaatziekte, doordat deze niet op tijd worden herkend. Met onderzoek hopen we meer hierover te weten te komen. Als een vrouw is getroffen door een hart- of vaatziekte, blijkt vaak achteraf dat er toch klachten waren. Ze was bijvoorbeeld al langere tijd vermoeid, maar dokters zagen de klachten aan voor een burn-out. Of ze was flauwgevallen, maar ze dacht dat het onschuldig was. De vrouw zelf, haar omgeving en de artsen wisten niet dat het een voorbode van iets ernstigs was. Vaak blijkt dat hart- en vaatziekten in de familie voorkomen, zonder dat de patiënte zelf of een arts dat wist. Er valt dus nog veel te winnen op dit terrein."

 

Wat doet de Hartstichting om er zelf meer aandacht voor te vragen en om onderzoekers te stimuleren meer onderzoek te doen naar de vrouwspecifieke kenmerken van hart- en vaatziekten?
Italianer: "In september vragen wij opnieuw aandacht voor hart- en vaatziekten bij vrouwen middels een landelijke campagne. Dat doen we al sinds 2010. Dress Red Day, de dag waarop we Nederland oproepen om rood te dragen en zo aandacht te vragen voor dit onderwerp, is opnieuw een hoogtepunt in deze campagne. Al meerdere jaren vragen we aandacht voor de verschillen tussen mannen en vrouwen bij hart- en vaatziekten. Zo vragen we dus onderzoekers om te letten op mogelijke relevante verschillen tussen mannen en vrouwen en hier rekening mee te houden in de opzet van het onderzoek."

 

Kunnen vrouwen bij de Hartstichting terecht voor meer specifieke informatie over hart- en vaatziekten? 
Italianer: "Op www.hartstichting.nl/vrouwen staat veel informatie over hart- en vaatziekten bij vrouwen. Daarnaast werken we nauw samen met de Hart&Vaatgroep en zij hebben een Infolijn die je kan bellen als je specifieke vragen hebt over jouw situatie."

>>> Lees meer over m/v verschillen bij hart- en vaatziekten