De nieuwste ontwikkelingen over man/vrouw verschillen in de gezondheidszorg

Het vrouwenhart wordt anders oud dan het mannenhart, zwangerschap beïnvloedt de werking van medicijnen en er zijn meer vrouwen met autisme dan je misschien zou verwachten. De afgelopen weken zijn er weer nieuwe onderzoeken en artikelen uitgekomen die laten zien waarom het zo belangrijk is om het verschil tussen mannen en vrouwen in de gezondheidszorg te maken. Iets waar WOMEN Inc. samen met de Alliantie Gender & Gezondheid nu al een paar jaren voor pleit. Lees hier over de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van gendersensitieve gezondheidszorg.

“Het mannenhart en het vrouwenhart worden niet op dezelfde manier oud”
Dit is de conclusie van onderzoekers die gedurende 10 jaar het hart van 3000 mensen hebben bestudeerd. Hieruit blijkt dat wanneer mannen ouder worden hun linkerhartkamer kleiner wordt, terwijl hun hartspier groter wordt. Bij vrouwen wordt de linkerhartkamer ook kleiner, maar de hartspier blijft even groot of wordt soms juist kleiner. De combinatie van een kleinere linkerhartkamer en een grotere hartspier, wat bij mannen voorkomt, zorgen voor een verhoogd risico op hartfalen. Doordat deze risicofactor voor hartfalen bij vrouwen niet voorkomt, maar hartfalen wel, betekent dit dat zij andere risicofactoren hebben dan mannen als het gaat om hartfalen. Er is meer onderzoek nodig naar wat de vrouwspecifieke risicofactoren van hartfalen zijn en of vrouwen daarom ook een andere behandeling nodig hebben dan mannen.

Zwangerschap beïnvloedt werking van medicijnen
Medicijnen hebben een andere werking bij vrouwen die zwanger zijn. Uit onderzoek van Angela Colbers blijkt dat, in het geval van hiv-remmers, de concentratie van het medicijn gemiddeld 25% lager ligt bij zwangere vrouwen dan bij vrouwen die niet zwanger zijn. Hierdoor werkt het medicijn minder goed. Met dit onderzoek toont Angela Colbers aan dat zwangerschap een groot effect heeft op de werking van een medicijn. Daarom pleit zij ook voor meer medicijnonderzoek bij zwangere vrouwen: “Om ethische redenen wordt tijdens de ontwikkeling van een medicijn geen onderzoek gedaan bij zwangere vrouwen. Als een middel op de markt komt, wordt het echter vaak wel door hen gebruikt. Desondanks worden deze medicijnen in de ontwikkelingsfase niet getest in zwangere vrouwen. Ik vind dat daar verandering in moet komen”, zegt Colbers. Meer kennis over de vrouwspecifieke werking van medicijnen zorgt ervoor dat vrouwen een betere gezondheidszorg hebben.

“Vrouwen hebben bijna net zo vaak autisme als mannen. Alleen vallen ze minder op”
De meeste wetenschappelijke kennis over autisme is gebaseerd op studies bij mannen en jongens, waardoor er weinig kennis is over ‘het vrouwelijke autisme’. Tegenover acht á negen mannen met de diagnose autisme staat één vrouw. In de Opzij van deze maand wordt ingegaan op waarom diagnoses bij vrouwen vaak gemist worden. Door de sociale verwachtingen die er ten opzichte van vrouwen zijn, passen zij zich makkelijker aan aan hun omgeving, waardoor het minder opvalt dat ze autisme hebben. “Het heeft met rollenpatronen te maken. Van vrouwen wordt nog steeds verwacht dat ze het grootste deel van het huishouden op zich nemen, de kinderen verzorgen en sociale contacten onderhouden. Een man die drie dagen alleen gaat vissen of vooral opgaat in zijn werk wordt niet raar gevonden. Vrouwen met autisme hebben het gevoel: ik móet vriendinnen hebben, ik móet een leuke moeder zijn en kinderfeestjes geven, ik hóór sociaal te zijn”, vertelt Annelies Spek, psycholoog en hoofd van het Autisme Kennis Centrum in Utrecht.  Doordat niet herkend wordt dat zij autisme hebben, grijpen deze vrouwen vaak naar alcohol, drugs of medicijnen om te kunnen functioneren. Psychiater Patricia Wijngaarden vertelt hierover: “Veel van mijn patiënten belanden eerst in de verslavingszorg en komen pas na jaren bij mij terecht. Zij zouden aanzienlijk beter af zijn als het probleem eerder herkend wordt”.

Sluit je aan!
Óók op de hoogte blijven van de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van gendersensitieve gezondheidszorg? Sluit je aan bij WOMEN Inc.!

» Sluit je aan