De minister onder de hoed

De minister onder de hoed
 

Tijdens Prinsjesdag is de Miljoennenota natuurlijk het onderwerp van gesprek. Daarnaast is er heel veel aandacht voor de hoedenparade. In alle kranten en in online media wordt uitgebreid aandacht besteed aan de creaties die de vrouwelijke gasten op hun hoofd zetten. WOMEN Inc. vertelt je meer over de vrouwen die onder de hoeden zitten, want die zijn veel interessanter dan de hoeden zelf.
 

Minister Edith Shippers
 

Minister Edith Schippers is minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Ze studeerde politicologie en is als sinds 1993 actief voor de VVD, waar ze begon als persoonlijk medewerker van Tweede Kamerlid Drs. Dees. Daarna werkte ze op de afdeling Volksgezondheid, welzijn en sport om in 1997 een overstap te maken naar het VNO/NCW, waar ze bleef werken in de sector gezondheidszorg.
 

In 2003 werd ze lid van de Tweede Kamer, en vanaf 2010 is ze minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. In deze functie heeft ze de zware taak om de kosten van de gezondheidszorg te laten afnemen. In 2013 sloot ze een akkoord met ziekenhuizen over de beheersing van de kosten. Daarnaast werkte ze samen met minister van Veiligheid en Justitie Ivo Opstelten aan een actieplan om de veiligheid van zorgverleners te verbeteren, en was ze verantwoordelijk voor het verhogen van alcohol- en tabakleeftijd van 16 naar 18.
 

Minister Melanie Schultz van Haegen

 

Melanie Schultz van Haegen was eerder al staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat en is sinds 2010 minister van Infrastructuur en Milieu. Ze studeerde Bestuurskunde in Leiden en begon haar politieke carrière als lid van de gemeenteraad van Leiden van 1994 tot 2002. Ze werkte ook bij de B&A Groep in Den Haag en als directeur zorginkoop bij Achmea.
 

In haar huidige functie als minister bracht Schultz van Haegen samen met minister Kamp de Structuurvisies Windenergie op Zee en Windenergie op Land uit. Dit stuk dient als kader voor de plannen voor winning van windenergie. Ook stelde ze samen met minister Kamp 11 locaties vast voor grote windmolenparken.

 

Minister Jet Bussemaker
 

Minister Jet Bussemaker is al sinds 1990 actief in de politiek, eerst bij GroenLinks en later bij de PvdA. Ze is negen jaar lang Kamerlid geweest en was ook actief als staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Sinds 2012 is ze minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Ze studeerde cum laude af in politicologie  en promoveerde aan de Universiteit van Amsterdam op het gebied van politieke en sociaal-culturele wetenschappen.
 

Als minister was zij verantwoordelijk voor het hervormen van het leenstelsel voor studenten. Ook pleit ze voor een verbetering van de kwaliteit van onderwijs met haar Wet kwaliteit in verscheidend hoger onderwijs.
 

 

Minister Lilianne Ploumen
 

Minister Lilianne Ploumen was al voorzitter van de PvdA en werkte onder andere bij Mama Cash en Cordaid. Sinds november 2012 is ze minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. In deze functie leidde ze in 2013 alleen al 12 handelsmissies naar het buitenland.

In haar beleidsnota “Wat de wereld verdient: een nieuwe agenda voor hulp, handel en investeringen”, die ze samen met minister Timmermans schreef, pleit ze voor het beter richten van handel op groeilanden buiten Europa en Noord-Amerika. Ook ontwikkelingshulp wil Ploumen meer richten op het helpen oplossen van armoedeproblemen in zeven landen die dat zelf niet kunnen. Naast minister is Ploumen co-voorzitter van de Global Partnership for Effective Development Cooperation.
 

Minister Jeanine Hennis-Plasschaert
 

Minister Jeanine Hennis-Plasschaert is de eerste vrouwelijke minister van Defensie in Nederland. Daarvoor was ze onder andere voor de VVD lid van het Europees Parlement en was ze lid van de Tweede Kamer. Ook heeft ze twee jaar voor de Europese Commissie in Riga gewerkt.
 

Als minister was Hennis-Plasschaert samen met minister van Buitenlandse Zaken Frans Timmermans verantwoordelijk voor het besluit om twee patrioteenheden naar Turkije te sturen, ter bescherming tegen mogelijke aanvallen vanuit Syrië. Ook verdedigde ze samen met minister Timmermans het voorstel voor het leveren van 370 militairen en 4 Apache-gevechtshelikopters voor de VN-missie in Mali.

 

Voor haar activitieten in de Europese politiek werd ze uitgeroepen tot Europarlementariër van het jaar. Ze maakte zich onder andere sterk voor gelijke rechten tussen mannen en vrouwen, voor homoseksuelen en voor de bescherming van privacy.
 

Als minister van Defensie zal de rol van Hennis-Plasschaert de komende tijd groter worden, met het toenemende aantal conflicten en brandhaarden in de wereld. Voor het eerst sinds jaren wordt er niet meer bezuinigd op Defensie en het is aan de minister om uit te zoeken waar het geld heen moet gaan.


Sluit je aan!

Ben jij ook voor meer inhoudelijke aandacht voor vrouwen in de media? Sluit je dan aan bij WOMEN Inc. via deze link: http://old.womeninc.nl/sluit-je-aan/. Want met jouw support zetten we beeldvorming op de agenda bij politiek, bedrijven en de vrouwen zelf.