Delen

Coca-Cola European Partners Nederland en de Goede Doelen Loterijen voeren per januari volledig betaald partnerverlof in

Whitepaper Zeven strategieën voor succesvol partnerverlof van WOMEN Inc. toont aan dat partnerverlof een belangrijke succesfactor is voor o.a. het creëren van gendergelijkheid op de werkvloer en betere man/vrouw-diversiteit in de top.

 

Coca-Cola European Partners Nederland en de Goede Doelen Loterijen (Nationale Postcode Loterij, BankGiro Loterij en VriendenLoterij) maken vandaag bekend dat zij per 1 januari 2020, zes weken volledig betaald partnerverlof invoeren voor hun werknemers. De organisaties lopen hiermee voor op de invoering van de Wet Invoering Extra Geboorteverlof, die vanaf 1 juli 2020 van kracht is. Vanaf dat moment kunnen partners in Nederland tot vijf weken aanvullend geboorteverlof opnemen voor 70% van hun salaris, bovenop de al ingevoerde uitbreiding van 5 dagen. Coca-Cola European Partners Nederland en de Goede Doelen Loterijen vullen dit aan tot 100% en starten hier al in januari mee.

Naast deze twee partijen geeft ABN AMRO aan dat het volledig betaald partnerverlof wordt besproken bij de onderhandelingen over de nieuwe cao. Het bedrijf hoopt de invoering ervan snel bekend te maken. De drie organisaties zijn het afgelopen jaar begonnen aan een versnellingsprogramma op het gebied van inclusief werkgeverschap, gecoördineerd door WOMEN Inc. In dit programma onderzoekt WOMEN Inc. samen met tien organisaties, ‘de INCubators’, hoe werkgevers veel voorkomende uitdagingen op het gebied van diversiteit en inclusie kunnen aanpakken. Zo blijkt het partnerverlof een belangrijke succesfactor te zijn voor het creëren van gendergelijkheid op de werkvloer en betere man/vrouw-diversiteit in de top.

Daan Peters, Managing Director Goede Doelen Loterijen:

“Bij de Goede Doelen Loterijen willen we dat iedereen een gelijke kans op succes heeft. Dit geldt voor al onze deelnemers én voor onze collega’s. De uitbreiding en aanvulling van het partnerverlof zorgt voor meer gelijkheid op de werkvloer en juichen we dan ook van harte toe.”

Jules van de Perre, Head of Reward ABN AMRO:

“Wij vragen veel van onze medewerkers, dus vinden we het belangrijk dat er voldoende ‘tijd voor thuis’ is. Als uitbreiding op onze huidige verlofsoorten, willen we daarom ons partnerverlof gaan verruimen. We gaan dit partnerverlof stimuleren bij medewerkers omdat we uit onderzoek weten dat juist die eerste periode zo bepalend is voor de verdeling van de zorgtaken in een gezin in de jaren daarna. En dat hangt weer samen met de positie van vrouwen op de arbeidsmarkt. Win- win dus.”

De winst van partnerverlof

Ulla Ellens, Associate Director HR Coca-Cola European Partners Nederland:

“We vinden het belangrijk dat het voor alle partners binnen onze organisatie die een kind verwachten het financieel mogelijk is om dit verlof op te nemen in deze belangrijke levensfase. Met de 100% vergoeding die we vanaf januari 2020 gaan realiseren, hopen we een bijdrage te leveren aan een inclusievere cultuur en een positieve werkbeleving.”

In de vandaag gepubliceerde whitepaper ‘7 Strategieën voor Succesvol Partnerverlof’ wordt verder uitgelegd wat de winst van partnerverlof is voor werknemer én werkgever en wat strategieën zijn om het verlof op een succesvolle manier in te voeren. De whitepaper is gebaseerd op input uit wetenschappelijk onderzoek en gesprekken met werkgevers en werknemers en is tot stand gekomen i.s.m. WOMEN Inc., TNO, Great Place to Work, VDRS en Pro Parents en mede mogelijk gemaakt door Bernard van Leer Foundation. Uit het onderzoek blijkt dat partnerverlof belangrijk is voor een goede balans tussen werk en zorg, en dat partnerverlof voor organisaties bijdraagt aan :

1. Kostenbesparing en hogere omzet
2. Winning the war for talent
3. Hoger employee engagement
4. Meer ruimte voor vrouwen in (de top van) de organisatie
5. Meer gendergelijkheid
6. Een family friendly maatschappij
7. Bijdragen aan de Sustainable Development Goals (SDG’s)

Project Ouderschap en Werk

Het project Ouderschap en Werk heeft als doel dat iedere ouder (vader en moeder) in staat is om optimaal bij te dragen aan de ontwikkeling van hun jonge kind(eren) (0-3 jaar) en dat te combineren met betaald werk. Doel is dat er in 2019 minder belemmeringen (maatschappelijk en in beleid) zijn voor jonge ouders om vrije en geïnformeerde keuzes te maken, als het gaat om zorg voor hun kind en de balans met werk. Na veel gesprekken in Den Haag namen in 2017 bijna alle politieke partijen langer geboorteverlof voor partners op in hun partijprogramma en het werd opgenomen in het regeerakkoord. Eén van de daaropvolgende gerealiseerde doorbraken is de verlenging van het betaald partnerverlof naar 6 weken vanaf juli 2020. Samenwerkingspartners binnen dit project zijn Rutgers, Bernard van Leer Foundation, VDRS, Pro Parents en WOMEN Inc. Kijk voor meer info op www.dewinstvanpartnerverlof.nl

Project Inclusief Werkgeverschap

WOMEN Inc. streeft naar een inclusief Nederland, waarin iedereen optimaal meedoet, bijdraagt en gehoord wordt. WOMEN Inc. gelooft sterk in de kracht en dynamiek van het bedrijfsleven om mee te bouwen aan deze diverse en inclusieve samenleving. Huidige trends op de arbeidsmarkt vragen erom dat werkgevers visie en handelingsperspectief ontwikkelen op het creëren van een inclusief werkklimaat en personeelsbeleid. Alleen dan verbetert werving, behoud, ontwikkeling en doorstroom van divers talent. Met samenwerkingspartners en een actief betrokken netwerk van werkgevers (de INCubators) wil WOMEN Inc. een versnelling realiseren richting een inclusieve arbeidsmarkt. Het project wordt mede mogelijk gemaakt door de Goldschmeding Foundation voor Mens, Werk en Economie.