Best Practice Zorgvriendelijke Werkgever: Kindergarden

Steeds meer vrouwen en mannen combineren werk en zorg. Met de komst van de participatiesamenleving neemt de zorgdruk steeds verder toe. Een goede balans tussen werk en prive wordt daarom steeds belangrijker voor werknemers. Een uitdaging voor werkgevers maar ook een kans om talent aan te trekken en te behouden. WOMEN Inc. belicht graag goede voorbeelden van zorgvriendelijk werkgeverschap.

Kindergarden maakt verlofregelingen transparant
Kinderopvangorganisatie Kindergarden is een vrouwenorganisatie waar de zorgtaken van medewerkers niet als probleem worden ervaren maar als een vanzelfsprekendheid. Door hier rekening mee te houden is Algemeen Directeur Nicole Krabbenborg in staat talent te behouden. Ze doet dit onder andere door transparant te communiceren over verlofregelingen. Alle medewerkers worden geïnformeerd over de verlofregelingen waar zij recht op hebben. Medewerkers van Kindergarden voelen de ruimte om hun zorgtaken te bespreken en samen met collega's en leidinggevenden te zoeken naar de beste oplossing.Whitepaper 'De winst van zorgvriendelijk werkgeverschap' 
Wat levert het een organisatie op als zij aandacht hebben voor de werk-privé balans van hun medewerkers? WOMEN Inc. en Great Place to Work® hebben samen inzichtelijk gemaakt welke winst er te behalen valt wanneer organisaties ‘zorgvriendelijk’ zijn. Kindergarden is een van de voorlopers die worden uitgelicht in de whitepaper. Laat je inspireren door de best practices, facts en figures in de whitepaper 'De winst van zorgvriendelijk werkgeverschap'.

» Klik hier en ontvang de whitepaper 'De winst van zorgvriendelijk werkgeverschap'!

Masterclass Modern Werkgeverschap
Uit onderzoek blijkt dat werkgevers zich wel zorgen maken over de toenemende zorgdruk maar nog niet goed weten hoe ze hier mee om moeten gaan. Op 26 november 2015 organiseerde WOMEN Inc. in samenwerking met kennisinstituut Great Place to Work een masterclass voor werkgevers. Vijf best practices kwamen aan het woord en vertelden over de manier waarop zij omgaan met werknemers met zorgtaken.

Lees hier hoe andere werkgevers voorlopen op het faciliteren van de combinatie van werk en zorg: 
» Renault Nederland
» &samhoud
» Atlassian
» De Gideonsbende (Gemeente Amsterdam)
» Google Nederland
» Yonego