Belang zorgvriendelijk belastingstelselHoe moet het nieuwe belastingstelsel eruit zien? Deze vraag stelde het Ministerie van Financiën aan burgers en organisaties. WOMEN Inc. vindt het belangrijk dat het nieuwe belastingstelsel zorgvriendelijk is. Daarom hebben we het ministerie een brief gestuurd waarin we hier aandacht voor vragen. Inmiddels heeft het Ministerie van Financiën alle reacties onder elkaar gezet.

Waarom is een zorgvriendelijk belastingstelsel nodig?
In het huidige belastingstelsel staat inkomen uit betaald werk centraal. Er bestaan nog weinig financiële prikkels om onbetaald werk (zoals zorgtaken) aantrekkelijk te maken. Tegelijkertijd wordt er een steeds groter beroep gedaan op burgers om meer voor elkaar te zorgen. WOMEN Inc. pleit voor een zorgvriendelijk belastingstelsel waar niet alleen betaalde arbeid financieel loont maar ook het onbetaald zorgen voor anderen fiscaal aantrekkelijk is. Dit is een van de belangrijke stappen richting een nieuwe verdeling van zorg en werk. Een nieuwe verdeling van zorg en werk is nodig om te voorkomen dat vrouwen overbelast raken of stoppen met werken.

5 puntenplan voor een nieuwe verdeling
In september presenteerde WOMEN Inc. aan de overheid een 5 puntenplan voor een moderne samenleving waarin mannen en vrouwen zorg en werk gelijk verdelen. De overheid heeft namelijk de belangrijke taak een samenleving te creëren waarin zowel vrouwen als mannen vrije keuzes kunnen maken ten aanzien van hun zorg- en werkverdeling. Dit betekent ook dat financiele drempels die een nieuwe verdeling in de weg staan moeten worden weggenomen. Het vierde punt van dit plan, een zorgvriendelijk belastingstelsel, draagt hieraan bij.

Samen naar een nieuwe verdeling van zorg en werk
Naast de overheid spreekt WOMEN Inc. vrouwen, mannen en werkgevers aan op hun verantwoordelijkheid. Lees hier meer over de campagne voor een nieuwe verdeling die WOMEN Inc. vorig jaar is gestart!