Delen

In onderwijsprogramma Baanbrekers doorbreken mbo-studenten stereotypes

WOMEN Inc. en Diversion bundelen in 2022 de krachten met het onderwijsprogramma Baanbrekers. Er komen elke dag vele stereotypes op ons af die onze verwachtingen en keuzes (onbewust) beïnvloeden, bijvoorbeeld over de verdeling tussen vrouwen en mannen van onbetaalde zorg en betaald werk. Baanbrekers maakt jongeren bewust van de invloed die beeldvorming en vooroordelen kunnen hebben op toekomstige (financiële) keuzes. Het programma richt zich op mbo-studenten en geeft hen de handvatten om keuzes te maken die niet gestuurd zijn door deze verwachtingen, maar door wat ze zelf willen. Baanbrekers start in mei 2022 in 20 mbo-klassen en zal 400-500 jongeren bereiken. Het project wordt gesteund door VSBfonds, Fonds 21, Aegon en ditwerktwel.nl.

Studenten staan voor een hoop toekomstkeuzes: wat voor werk willen ze gaan doen, hoeveel willen ze gaan werken, waar willen ze gaan wonen en met wie? Deze keuzes hebben grote invloed op de (financiële) toekomst van jongeren. Daarom is het belangrijk dat deze bewust en vrij van stereotype verwachtingen kunnen worden gemaakt. Stereotypes hebben op dit moment nog veel invloed op verwachtingen over hoe vrouwen en mannen zich zouden moeten gedragen. Zo vindt 80% van de Nederlanders dat moeders van niet-schoolgaande kinderen 3 dagen of minder moeten werken en wordt 32 procent van de meisjes niet aangemoedigd door haar omgeving om een leider te worden. 

“We weten dat stereotypes invloed hebben op keuzes van mensen en dat dit al op jonge leeftijd begint. Onze missie is dat iedereen in Nederland gelijke kansen heeft, ongeacht gender of sekse. Om dat te bereiken is het cruciaal dat jongeren keuzes kunnen maken die niet gestuurd worden door stereotype en traditionele verwachtingen. Daarom zijn we blij met deze nieuwe samenwerking met Diversion, de partij met veel ervaring in het onderwijs die wij met onze inhoudelijke kennis over beeldvorming kunnen versterken.” – Emma Lok, directeur Strategie & Communicatie WOMEN Inc.

Het doel van het onderwijsprogramma Baanbrekers is dat jongeren zich meer bewust zijn van deze traditionele verwachtingen en de stereotypes waardoor ze gevoed worden. In drie lessen leren zij meer over (1) beeldvorming over gender, (2) de invloed van beeldvorming op keuzes over werk, inkomen en gezin en (3) het maken van toekomstige keuzes en hoe die van invloed kunnen zijn op je (arbeids)toekomst en financiële zekerheid. Peer educators – jonge rolmodellen – delen tijdens Baanbrekers hun persoonlijke verhaal over het doorbreken van stereotypes met de studenten en gaan met hen in gesprek.

“Hardnekkige traditionele rolpatronen zorgen er nog steeds voor dat veel Nederlandse vrouwen zich in een financieel kwetsbare positie bevinden. Diversion vindt het cruciaal dat jonge vrouwen, en ook mannen, bewuste en geïnformeerde keuzes kunnen maken over onder andere de verdeling van arbeid en zorg. Het is onze missie om ervoor te zorgen dat het belangrijke gesprek hierover, dat aan de keukentafel nu doorgaans niet gevoerd wordt, bij een nieuwe generatie geen taboe meer is. Het onderwijs is wat ons betreft dé plek om dit – nu nog onwennige – gesprek over financiële zelfredzaamheid en de (onbewuste) invloed van rolpatronen op carrièrekeuzes tot een vanzelfsprekendheid te maken. We zien er naar uit om samen met WOMEN Inc. en onze peer educators, jonge rolmodellen, nu ook in het onderwijs met dit thema aan de slag te gaan.” – Kai Pattipilohy, directielid en medeoprichter van Diversion

Ben jij werkzaam in het MBO-onderwijs en wil je deelnemen aan het programma of meer informatie? Dat kan door een mail te sturen naar onze Redacteur Beeldvorming Sander. We zullen zo snel mogelijk contact met je opnemen.

Ja ik wil graag meer informatie

VSBfonds ondersteunt initiatieven van en voor iedereen die actief wil meedoen aan de samenleving. In de vorm van donaties, praktische kennis en netwerken. Het fonds wil bijdragen aan de zelfredzaamheid en samenredzaamheid in ons land. Door sociale en culturele projecten te steunen en door studiebeurzen te verstrekken. Zodat iedereen zijn of haar plek krijgt in onze diverse samenleving en kan groeien, leren en leven met én dankzij elkaar. Vandaar het motto van het fonds: ‘Iedereen doet mee’.

Gerelateerde artikelen

Bekijk meer
 • Actueel
 • Werk
 • Gezondheid
 • Financiën
 • Media
 • ...

Nederland blijft achter op Europese index voor Gender Equality

 • Actueel
 • Media
 • ...

Recente opiniestukken over trans vrouwen leggen bloot hoe schadelijk beeldvorming kan zijn

 • Actueel
 • Media
 • ...

Ondervertegenwoordiging van vrouwen op TV aanleiding voor urgent mediagesprek

Bekijk meer