Asscher wil langer vaderschapsverlof

Net als WOMEN Inc. vindt Minister Asscher het verlengen van het vaderschapsverlof belangrijk voor de verdeling van zorg en werk. Dit vertelde hij toen de papapetitie aan hem werd overhandigd. De petitie pleit voor verlenging van het betaalde vaderschapsverlof en is inmiddels meer dan 41.000 keer ondertekend.

 


Huidig vaderschapsverlof is te kort
Het succes van de papapetitie is een duidelijk signaal naar de overheid dat het huidige beleid rondom verlofregelingen niet voldoet. Vaders hebben momenteel recht op twee dagen betaald en drie dagen onbetaald verlof. Met het korte vaderschapsverlof staat Nederland onderaan de ranglijsten ten opzichte van andere landen als het gaat om betaald verlof om werk en zorg te combineren. Bovendien geeft de Nederlandse overheid door het korte verlof jonge vaders de boodschap mee dat zij niet belangrijk zijn in de eerste periode na de geboorte van hun kind.

Vaders willen meer zorgen
Uit onderzoek van WOMEN Inc. blijkt dat zeker 60 procent van de vaders met jonge kinderen liever meer tijd wil besteden aan de zorg voor hun kind wanneer praktische zaken en kosten geen rol zouden spelen. Het feit dat de drie extra dagen en het ouderschapsverlof onbetaald zijn, is een belangrijke reden waarom vaders er weinig gebruik van maken. Lees hier meer over de redenen van mannen om niet meer te zorgen.

Tijd voor een nieuwe verdeling van zorg en werk
Vrouwen zorgen twee keer zoveel als mannen en die verdeling staat al 15 jaar stil. 58% van de Nederlanders vindt dat stellen de zorg gelijk zouden moeten verdelen, slechts 20% doet het. WOMEN Inc. ziet uitbreiding van het betaald vaderschapsverlof als een belangrijke stap richting een gelijke verdeling van zorg en werk tussen mannen en vrouwen. Ben jij het met ons eens? Sluit je aan!