Delen

Allianties 'Gezondheidszorg op Maat' en 'Financieel Sterk door Werk'

Verandering realiseer je niet alleen. Dat doe je samen. We zijn dan ook ontzettend blij om twee nieuwe vijfjarige samenwerkingen aan te mogen kondigen: de alliantie Gezondheidszorg op Maat, met Rutgers en COC NL en de alliantie Financieel Sterk door Werk, met Stichting Het Potentieel Pakken en Bureau Clara Wichmann. Zo werken we samen aan een gelijkwaardiger Nederland, met gelijke kansen voor iedereen.

Alliantie Gezondheidszorg op Maat

Passende zorg is niet vanzelfsprekend. Er is meer aandacht nodig voor de rol die sekse, gender en seksuele oriëntatie spelen bij aandoeningen en de behandeling ervan. Daarom zijn we trots dat we ons met de alliantie Gezondheidszorg op Maat opnieuw 5 jaar kunnen inzetten voor een inclusieve gezondheidszorg. Door middel van onze campagneKomt een mens bij de dokter’, en de gelijknamige reizende tentoonstelling en podcast blijven we aandacht vragen voor de ervaringen van vrouwen en LHBTI+ personen die zorg nodig hebben. Bovendien zetten we ons de komende jaren in voor onderzoek dat beter rekening houdt met diversiteit, en de implementatie van deze kennis in de zorgpraktijk door oa. onze toolkit vol concrete tips & ticks voor zorgprofessionals. Het is tijd voor gelijke kansen in de zorg!

Alliantie Financieel Sterk door Werk

Slechts 4 op de 10 praktisch opgeleide vrouwen zijn financieel onafhankelijk. Meer dan de helft van hen verdient niet genoeg om voor zichzelf (en eventuele kinderen) te kunnen zorgen. Vooral in de zorg, schoonmaak en kinderopvang worden vrouwen geconfronteerd met obstakels om meer te kunnen werken, en zo financieel onafhankelijk te worden. Denk aan kleine deeltijdbanen die de norm zijn, onregelmatige diensten, hoge werkeisen en ongunstige arbeidsomstandigheden gekenmerkt door flexcontracten, lage lonen en weinig autonomie. De alliantie “Financieel Sterk door Werk” zet zich in voor de duurzame financiële onafhankelijkheid van praktisch opgeleide vrouwen in de sectoren zorg, schoonmaak en kinderopvang door deze belemmeringen weg te nemen.

Gerelateerde artikelen

Bekijk meer
  • Actueel
  • Werk
  • Financiën
  • ...

WOMEN Inc. wil de pensioenkloof dichten

  • Actueel
  • Gezondheid
  • ...

De mentale gezondheid van meiden onder de loep

  • Actueel
  • Financiën
  • ...

Beleggen: het (on)verklaarbare gat tussen vrouwen en mannen

Bekijk meer