Agenda voor de Toekomst gepresenteerd

Op 21 september is de Agenda voor de Toekomst uitgereikt aan verschillende kamerleden. In deze Agenda zijn voor de komende decennia de prioriteiten op het gebied van genderrechtvaardigheid en empowerment van vrouwen en meisjes nationaal en internationaal vastgesteld. Het is het resultaat van het samenwerkingsverband Gelijk = Anders die bestaat uit maatschappelijke organisaties, burgers, activisten en experts. Ook WOMEN Inc. maakt onderdeel uit van Gelijk = Anders en onderschrijft de doelen uit de Agenda voor de Toekomst.

10 ambities voor een gelijkwaardige wereld voor iedereen
In de Agenda zijn voor verschillende thema's 10 ambities geformuleerd, het doel is dat deze in 2025 bereikt zijn. Werk en zorg, genderspecifieke gezondheidszorg en onderwijs zijn een aantal van de thema's die centraal staan. Bij al deze thema's ligt de focus op gelijke rechten en gelijke kansen.

Samen werken aan de toekomst
Jannet Vaessen (algemeen directeur WOMEN Inc.) presenteerde de bijeenkomst in Nieuwspoort waar Irene Hemelaar (VN Vrouwenvertegenwoordiger) de Agenda voor de Toekomst overhandigde aan Pia Dijkstra (D66), Roelof van Laar (PvdA) en Ingrid du Caluwé (VVD). Je kunt de hele Agenda terugvinden op de site van Gelijk = Anders. Sluit je aan bij WOMEN Inc. zodat we er samen voor kunnen zorgen dat de ambities gehaald worden.