Actiepunten gendersensitieve gezondheidszorg

WOMEN Inc. is al een aantal jaar samen met de Alliantie Gender & Gezondheid bezig om ervoor te zorgen dat er meer erkenning komt voor m/v verschillen in de gezondheidszorg. Tijdens Dress Red Day organiseerde WOMEN Inc. in samenwerking met het VUmc een talkshow over dit onderwerp. Er zijn per groep actiepunten besproken om bij te dragen aan gendersensitieve gezondheidszorg. Bekijk hieronder de actiepuntenlijst en lees wat kan jij doen.

Zorgverleners

 • Stel jezelf altijd de vraag: maakt het een verschil dat deze patiënt een man of vrouw is?
 • Blijf op de hoogte van de nieuwste kennis over m/v verschillen binnen jouw vakgebied.
 • Erken gebrek aan kennis hierover en verwijs zo nodig door.


Wetenschappers

 • Maak bewuste keuzes over de samenstelling van jouw onderzoekspopulatie en beschrijf dit.
 • Wees kritisch op m/v verschillen bij het gebruik van eerder onderzoek.
 • Werk samen met wetenschappers uit andere vakgebieden.
 • Leer jonge professionals over m/v verschillen. Zorg dat het onderdeel is van het curriculum.


Beleidsmakers

 • Neem gender en gezondheid als speerpunt in toekomstig beleid.
 • Eis dat wordt geïnvesteerd in gendersensitief onderzoek en onderwijs.
 • Stimuleer een gendersensitieve aanpak bij marktpartijen.


Farmaceutische Industrie

 • Zorg voor voldoende m/v representatie in geneesmiddelenonderzoek.
 • Monitor bijwerkingen van vrouwen en communiceer over mogelijke m/v verschillen.
 • Geef bij overheid/instituten aan wat nodig is om gendersensitief te produceren.


Zorgverzekeraars

 • Wees voorloper in zorg op maat en investeer daarin.
 • Toets op gendersensitiviteit bij de inkoop van behandelmethoden.
 • Stimuleer beroepsverenigingen en overheid om gendersensitieve richtlijnen te ontwikkelen.


Media

 • Blijf alert op m/v verschillen in de gezondheidszorg.
 • Deel nieuwe wetenschappelijke kennis op laagdrempelige wijze.
 • Besteed aandacht aan alle vormen van diversiteit in de gezondheidszorg (zoals m/v verschillen, leeftijd, etniciteit, sociaal-economische positie).


Patiënten

 • Patiëntenverenigingen en kennisplatforms: ontwikkel en verspreid laagdrempelige informatie voor patiënten over m/v verschillen.
 • Durf bij zorgverleners te vragen naar m/v verschillen.
 • Bereid het gesprek met de zorgverlener goed voor.


Benieuwd wat er nog meer besproken is tijdens de talkshow op Dress Red Day?

» Lees hier het verslag van de avond