Aandacht voor Kennisagenda Gender en Gezondheid leidt tot doorbraak

De grote media-aandacht voor de verschijning van de Kennisagenda Gender en Gezondheid, en de petitie in de Tweede Kamer zijn niet onopgemerkt gebleven. Minister Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft tijdens het Algemeen Overleg Kwaliteitszorg op 24 juni bevestigd te investeren in het onderwerp genderspecifieke gezondheidzorg.

Tijdens het Algemeen Overleg Kwaliteitszorg zijn door Hanke Bruins Slot (CDA), Lea Bouwmeester (PvdA), Pia Dijkstra (D66) en Leendert de Lange (VVD) vragen gesteld aan de minister over haar medewerking en steun bij de start van een Nationaal Kennisprogramma Gender & Gezondheid.

Met de middelen die beschikbaar worden gesteld kan flink worden ingezet op beter onderzoek, onderwijs en meer bewustwording van genderspecifieke gezondheidzorg in Nederland. WOMEN Inc. zet zich namens de Alliantie Gender & Gezondheid hier nu al jaren voor in! Het is een doorbraak en cruciale stap in de richting van gezondheidszorg op maat.

» Lees meer over de Kennisagenda Gender & Gezondheid