Aandacht voor genderspecifieke gezondheid in de Emancipatiemonitor

Vandaag verscheen de emancipatiemonitor van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). Dit rapport wordt eens in de twee jaar gepubliceerd en geeft de laatste stand van zaken van het emancipatieproces van vrouwen in Nederland. Met dit jaar een hoofdstuk over gezondheid.

Hoofdstuk gezondheid mede dankzij WOMEN Inc.
Tijdens de talkshow ‘Zorg voor vrouwen’ in 2012 bracht WOMEN Inc. het gebrek aan een hoofdstuk over gezondheid in de monitor onder de aandacht. Alleen in de Emancipatiemonitor 2008 stond een hoofdstuk over gezondheid, daarna niet meer. Dit jaar is een mijlpaal bereikt, want het hoofdstuk over verschillen tussen mannen en vrouwen op het gebied van gezondheid is terug. In dit hoofdstuk staan alle feiten op een rij. WOMEN Inc. voert al enkele jaren campagne voor genderspecifieke gezondheidszorg, omdat dit nodig is om de gezondheidszorg kwalitatief te verbeteren.

Feiten over ziekte en gezondheid m/v
Uit de monitor blijkt dat vrouwen langer leven, maar in minder goede gezondheid. Ook is de levensverwachting van vrouwen minder snel gestegen dan die van mannen; mannen leven gemiddeld zes jaar langer dan in 1983, vrouwen gemiddeld drie jaar. Vrouwen kampen daarnaast twee keer zo vaak als mannen met lichamelijke beperkingen, zoals slecht zien, horen of bewegen. Als klap op de vuurpijl worden vrouwen 10% vaker opgenomen in het ziekenhuis, opnames voor bevalling en kraambed uitgesloten.

Niet alleen lichamelijk, ook in geestelijke gezondheid zijn er verschillen. Zo blijkt dat 13% van de vrouwen boven de twaalf jaar psychisch ongezond is, tegenover 9% van de mannen. Daarnaast hebben vrouwen vaker een burn-out.

Kennis in de praktijk brengen
WOMEN Inc. is blij met deze extra aandacht voor sekseverschillen in ziekte en gezondheid. Het onderstreept hoe belangrijk het is dat deze verschillen worden erkend. Nu is het van belang dat de kennis die de afgelopen jaren is verzameld ook wordt toegepast in de praktijk. WOMEN Inc. doet er alles aan om dit onder de aandacht te brengen bij artsen en beleidsmakers.

Meer weten?

Benieuwd waar de verschillen tussen mannen en vrouwen het grootsts zijn?

 

»Lees de feiten op onze pagina over Gender & Gezondheid!