Zo doen andere werkgevers het: Wereld Natuur Fonds en Kindergarden

Lees good practice kindergarden

Wereld Natuur Fonds (WWF NL)

In 2021 is WWF uitgeroepen tot de meest gezinsvriendelijke werkgever van Nederland. Zij scoren vooral goed op Zwangerschap & Werk. Carolien Bijen, CPO/CFO, licht hun visie toe.

“Er werken veel vrouwen bij ons, dus zwangerschap is een thema waar we een visie op moeten hebben. Maar voordat we hoorden dat we waren uitgeroepen tot de meest gezinsvriendelijke werkgever waren we misschien wel onbewust bekwaam. Het is een belangrijk onderdeel van wie we zijn als organisatie, maar het was meer een visie dan een aanpak. Je werkt bij ons omdat je wil bijdragen aan een wereld waarin mens en natuur in harmonie samenleven, en kinderen zijn een belangrijke doelgroep van onze organisatie. Ouderschap hoort daarom bij wie we zijn, daar rekening mee houden past bij onze werkgeversfilosofie.”

 

Een inclusief zwangerschapsprotocol

“We hebben een uitgebreid zwangerschapsprotocol. In een vroeg stadium gaan we in gesprek met mensen die een kind krijgen over hoe ze werk en zorg straks willen combineren. In het protocol ligt de nadruk op de dialoog, het gesprek aangaan. We willen dat werknemers op de hoogte zijn van de mogelijkheden. Het protocol is flexibel en laat ruimte om mee te bewegen met wat werknemers nodig hebben. Hoe wil je werk en zorg combineren, hoe lossen we het op als je bijvoorbeeld problemen hebt met kinderopvang? Inclusiviteit is onderdeel van de aanpak: we spreken niet alleen met moeders, maar ook met vaders of pleegouders. Ouderschap is voor zowel vrouwen als mannen een belangrijk thema. Voor mantelzorgers hebben we een vergelijkbare aanpak. Je bent niet alleen medewerker, je neemt privéleven mee. ”

“In een vroeg stadium gaan we in gesprek met mensen die een kind krijgen over hoe ze werk en zorg straks willen combineren.”

“Werknemers geven weleens aan dat ze zich bezwaard voelen dat ze een tijd weg zijn, maar wij relativeren die zorgen en raden onze medewerkers aan om echt de tijd te nemen. De maanden gaan vaak snel voorbij. Voorbeeldgedrag is onmisbaar om zwangerschap en werk te normaliseren. Zo nemen we mensen aan die zwanger zijn. In het promotiebeleid en beoordelingsgesprekken zijn HR-adviseurs er scherp op dat alle leidinggevenden weten wat wel en niet mag, dat met iedereen dezelfde gesprekken worden gevoerd over promotie of ambities. ”

 

Zwangerschap en werk

“Natuurlijk kan zwangerschap en werk op de korte termijn ook lastig zijn, bijvoorbeeld als je in een team veel zwangerschappen hebt in korte tijd. Dat is soms de realiteit. Maar mensen krijgen kinderen, het is fact of life. Wees als werkgever bereid om je werknemers te volgen in hun levensloop. Je wil ook een diverse organisatie zijn waarin ruimte is voor verschillende mensen en voor talent, en waarin mensen met plezier in de organisatie werken.

Als je geen rekening houdt met zwangerschap op de werkvloer leg je veel druk op werknemers, die maar alle ballen in de lucht moeten houden. Onze ervaring is dat je bij medewerkers veel loyaliteit opbouwt als je het goed regelt met elkaar. Beweeg mee en creëer mogelijkheden zodat werknemers kunnen regelen wat ze moeten regelen.”

“Wees als werkgever bereid om je werknemers te volgen in hun levensloop.”

“Mijn advies is: Ga de dialoog aan, het liefst zo vroeg mogelijk. Blijf in contact en wees niet te star als werkgever. Zorg dat je, als het nodig is, goed schakelt met de bedrijfsarts. En tot slot, geef zelf het goede voorbeeld, zeker aan de top. Laat zien dat je meer bent dan ‘de baas’, dat je ook een privéleven hebt en dat dat er mag zijn.”

Kindergarden

Nicole Krabbenborg, Algemeen Directeur bij Kindergarden, vertelt hoe zij zwangerschap inbedden in hun beleid en welke voordelen dat oplevert.

Voor Kindergarden is het vanzelfsprekend dat een werkgever aandacht besteedt aan de verschillende levensfasen van werknemers. Met 2000 medewerkers waarvan slechts 27 man zijn, is het alleen maar logisch om rekening te houden met werknemers die zwanger worden. Maar hoe werkt dat in de praktijk?

Door de grote hoeveelheid vrouwen in het bedrijf heeft Kindergarden jaarlijks gemiddeld 150 zwangerschappen. Zwangerschap en ouderschap worden er niet gezien als een hindernis, maar als een vanzelfsprekend onderdeel van het werkende leven voor vrouwen én mannen. Hun uitgangspunt is dan ook dat je niet verrast hoeft te zijn als iemand zwanger wordt. Het hoort bij het leven. Als je het inbedt in je beleid, is dat helemaal geen probleem. Dit inbedden in het beleid is op verschillende manieren terug te zien in de bedrijfsvoering van de organisatie.

“Ons uitgangspunt is: we hoeven niet verrast te zijn als iemand zwanger wordt. Als je dat inbedt in je beleid, is dat helemaal geen probleem.”

Het werk bij een kinderopvang is fysiek zwaar. Daarom bieden ze de werknemers niet alleen persoonlijke begeleiding maar ook de training ‘Vitaal tijdens de zwangerschap en na de bevalling’ aan. Daarin krijgen werknemers naast algemene informatie over de veranderingen in hun lijf en hoe ze daar op het werk mee om kunnen gaan, bij serieuze klachten een-op-een begeleiding van een bekkenfysiotherapeut.

Een ander belangrijk onderdeel van hun beleid is het ‘High Potential’ programma, waarmee ze de ontwikkeling van medewerkers proberen te stimuleren. In feite is het programma een soort stage, waarbij een werknemer de functie van een andere werknemer, bijvoorbeeld de vestigingsmanager, vervangt tijdens diens zwangerschapsverlof. Door het zo in te bedden creëren ze een fijne werksituatie: degene die met verlof gaat weet dat het goed opgelost wordt, degene die stage loopt krijgt de kans om zich verder te ontwikkelen.

“Zie zwangerschap niet als iets uitzonderlijks, maar accepteer dat dit bij het werkende leven hoort.”

De praktische voorzieningen voor medewerkers die terugkeren van verlof, zoals een kolfruimte, zijn binnen de organisatie goed geregeld. Verder hebben ze een flexpool gecreëerd voor medewerkers die bij terugkeer niet direct drie dagen willen of kunnen werken. Dit biedt flexibiliteit voor werknemers die rustig willen opstarten na hun zwangerschapsverlof. Bij terugkomst plannen ze een gesprek in met de werknemer om hun persoonlijke situatie te bespreken, mee te denken en de benodigde flexibiliteit te bieden. 

Dit beleid werpt zijn vruchten af: het ziekteverzuim bij Kindergarden is sterk gedaald terwijl betrokkenheid en motivatie groeien. Nicole verklaart het als volgt: “Je kunt je bedrijf alleen ontwikkelen als je goed voor je medewerkers zorgt. En dan volgen daarmee vanzelfsprekend ook de financiële resultaten.”

Deze case verscheen eerder als interview in Zo werkt het – Ouders in dienst.