Geld: feiten op een rij

  • 53% van de Nederlandse vrouwen is economisch zelfstandig en kan dus zelfstandig in hun levensonderhoud voorzien (bron: Emancipatiemonitor 2014).

  • Het aantal economisch zelfstandige vrouwen neemt met maar gemiddeld 1 procent per jaar toe (bron: Emancipatiemonitor 2014).

  • Het percentage vrouwen met betaald werk is gestegen van 63% in 2005 tot 71% in 2015 (bron: Statline).

  • De gemiddelde arbeidsduur van vrouwen is 26,4 uur per week. Bijna driekwart van de vrouwen werkt in deeltijd (bron: Emancipatiemonitor 2014).

  • Per uur verdienen vrouwen gemiddeld 17,6% minder dan mannen (bron: CBS, webmagazine 2014).

  • Als er rekening wordt gehouden met achtergrondkenmerken als werkervaring en opleidingsniveau, verdienen vrouwen nog steeds 8% minder dan mannen. Dit wordt het onverklaarbaar beloningsverschil genoemd (bron: Emancipatiemonitor 2014).

  • Beloningsverschillen nemen maar langzaam af, namelijk met minder dan 1% per jaar (bron: CBS, webmagazine 2014).

  • Vrouwen besteden twee keer zoveel tijd aan onbetaalde zorgtaken als mannen (bron: Emancipatiemonitor 2014).

  • Van alle werkende vrouwen in Nederland heeft 21% een leidinggevende functie (bron: Van der Lippe, van Doorne-Huiskes en Blommaert in: Vrouw en Economie).