• WOMEN Inc.
   
  Wij vergroten de kansen van vrouwen op de thema’s geld, gezondheid en beeldvorming. En streven naar een wereld waarin het niet uitmaakt of je als meisje of jongen wordt geboren.
 • Nieuws & Agenda
   
  • Waarom de afbraak van ons onderwijs ook een vrouwenonderwerp is
  • Masterclass: 'Wat is de winst van werkgeluk'
  » Lees het laatste nieuws!
 • Doe mee!
   
  Deel je verhaal op het Podium, plaats een oproep op het Prikbord of test jezelf. Sluit je aan bij het snel groeiende en diverse WOMEN Inc. netwerk.
 • aanTafel
   
  ❝ Inspirerend ❞ | ❝ Leerzaam ❞
  ❝ Bijzonder ❞ | ❝ Zeer waardevol ❞
  Schuif aanTafel, ga in gesprek over doel, lef & netwerk en ervaar het zelf!

Geld: feiten op een rij

 • 53% van de Nederlandse vrouwen is economisch zelfstandig en kan dus zelfstandig in hun levensonderhoud voorzien (bron: Emancipatiemonitor 2014).

 • Het aantal economisch zelfstandige vrouwen neemt met maar gemiddeld 1 procent per jaar toe (bron: Emancipatiemonitor 2014).

 • Het percentage vrouwen met betaald werk is gestegen van 63% in 2005 tot 71% in 2015 (bron: Statline).

 • De gemiddelde arbeidsduur van vrouwen is 26,4 uur per week. Bijna driekwart van de vrouwen werkt in deeltijd (bron: Emancipatiemonitor 2014).

 • Per uur verdienen vrouwen gemiddeld 17,6% minder dan mannen (bron: CBS, webmagazine 2014).

 • Als er rekening wordt gehouden met achtergrondkenmerken als werkervaring en opleidingsniveau, verdienen vrouwen nog steeds 8% minder dan mannen. Dit wordt het onverklaarbaar beloningsverschil genoemd (bron: Emancipatiemonitor 2014).

 • Beloningsverschillen nemen maar langzaam af, namelijk met minder dan 1% per jaar (bron: CBS, webmagazine 2014).

 • Vrouwen besteden twee keer zoveel tijd aan onbetaalde zorgtaken als mannen (bron: Emancipatiemonitor 2014).

 • Van alle werkende vrouwen in Nederland heeft 21% een leidinggevende functie (bron: Van der Lippe, van Doorne-Huiskes en Blommaert in: Vrouw en Economie).